Featured

Ändra ersättningar

I Godman Redovisning kan du skriva ut blanketter för kostnadsersättningar. Exempelvis körjournal och arvodesunderlag Dessa baseras på information du skrivit in i  dagbok & körjournalen. . För resor anger du antal körda kilometer samt eventuell färdtid. Sedan räknar propgrammet ut vilket belopp du skall begära. 

Ställ in ersättningssbelopp

Under menyvalet Konfiguration - Programinställningar kan du ange belopp för

  • Bilersättning per km (öre)
  • Timersättning arbete (kr)
  • Timersättning restid (kr)

konfiguration ersattningar

 

Ändra timersättning för enskild huvudman

Det kan vara olika ersättningar för olika huvudmän. Om du vill ändra en enskild huvudmans timersättning gör du det under huvudmannen - ändra uppgifter.

timersattning hm

Ändra programmets utseende

I Godman Redovisning kan du ändra programmets utseende. Det finns flera fördefinerade mallar att välja på. Nytt för version 2022 är att det även finns ett så kallad Darkmode att välja på.

Du gör alla ändringar under Konfiguration - Programinställningar. Bilderna nedan visar hur de olika mallarna ser ut i programmet.

Programinställningar

Välj utseende i rullisten och sedan klicka på SPARA INSTÄLLNINGAR

Programkonfigurationen i godman redovisning

Ljust utseende ( standardinställningen)

Ljusgrått utseende

Grått

Grått utseende

Darkmode

darkmode i godman redovisning

Blått utseende

BVlått utseende

Grå/mörkgrönt

Grön och mörkgrått

Uppdatera utskrifter och rapporter (blanketter)

Utskrifter och rapporter som finns i programmet uppdateras löpande. För att ta del av det senaste paketet med utskriftsblanketter och rapporter måste du uppdatera blanketter.

Det du gör är att klicka på Konfiguration i den horisontella menyn (huvudmenyn). Klicka där sedan på Rapporter &utskrifter i den vänstra menyn.

Där finns en knapp det står HÄMTA BLANKETTER på. Klicka på den.

Det som sker är att ett uppdaterat paket med blanketter laddas ner från godman.se till ditt program.

Uppdatera blanketter

En dialogruta kommer upp. Klicka på Ja

Uppdatera blanketter 2

När nerladdningen är klar kommer en ruta om som bekräftar.

Uppdatera blanketter klart

 

Dela datafil

Om du vill använda programmet på flera datorer är det praktiskt att alla installationer använder samma datafil. Då slipper du manuellt föra över information mellan datorerna. Detta löser man genom att välja en nätverksenhet som källa till datafilen. En nätverksenhet som du har åtkomst till på alla de enheter du vill använda för programmet.

I denna guide visas hur man använder OneDrive för att dela datafil. Det finns flera andra sätt att göra det på men OneDrive är gratis och finns redan på din dator.

 

1). Börja med att se till att du har ett Onedrivekonto. Gå till https://onedrive.live.com . Har du inte redan ett konto så sätter du upp ett på denna sida. Det är alltså kostnadsfritt.

Nu när du har ett Onedrive konto så är det dags att konfigurera dator nummer 1

2). Skapa en säkerhetskopia. Du skall sedan återställa från denna så det är viktigt att du gör detta.

3). Gå till https://onedrive.live.com 

4). I adressraden kopierar du den text som jag markerat i bilden nedan

Adressraden i onedrive på webben

5). Öppna exempelvis anteckningar och klistra in texten du kopierade i punkt 2.

Innan den inklistrade texten skriver du https://d.docs.live.net/ Det skall alltså bli https://d.docs.live.net/FA0B878DD1647EAA

6). Nu skall du sätta upp en nätverksenhet via utforskaren på din första dator. Det är sedan denna enhet som du sätter upp på ALLA datorer du vill ha en gemenam datafil till ditt godmanprogram. Du kan även spara säkerhetskopior, dokument och annat här.

7). Öppna utforskaren och högerklckar på Nätverk. Välj sedan Anslut nätverksenhet...

Skapa nätverksenhet

En guide startar som hjälper dig egenom processen.

8). Fyll i Enhet ( Välj exempelvis O) och ange mapp ( det är den addressen du skapade under punkt 5). Klicka på Slutför

Onedrive guiden

9). Du kommer uppmanas ange ditt lösenord. När det sedan är klart är du färdig med att sätta upp nätverksenheten.

onedrive

10). Allt är klart och enheten syns i utforskaren.

onedrive mappen syns i utforskaren

 Nu är detta klart och det är dags att konfigurera Godman Redovisning att använda denna enhet för datafilen.

11). Skapa en mapp som heter godman-datafil eller liknande.

12). Starta godmanprogrammet och under Konfiguration -> Datafil väljer du den mappen som du skapade under punkt 1.

onedrive mappen syns i utforskaren

13). När du klickat på SPARA så går du till Säkerhet och återställer från den säkerhetskopia du tidigare gjorde.

Nu är allt klart på dator 1. För alla andra datorer du vill använda med programmet gör du EXKT samma från steg 3 till 10.

Programinställningar

Under programinställningar gör du de inställningar som passar dig.

programinstallningar

 

Bokföring av verifikationer

Här ställer du in om du vill att programmet skall föreslå verifikationsnummer, bilaganr. Du kan även få programmet att föreslå dagens datum eller senast använda datum. Vill du se saldo för valt bankkonto vid valt datum kryssar du i det (kan medföra vissa prestandaförluster).

Ersättningar

Bilersättning öre / km

Ersättning tid vid resa (kr / påbörjad timme)

Ersättning för arbete (kr / påbörjad timme)

Inställningar för körjurnal

Föreslå från och tillort (från god mans ort till huvudmannens ort)

Föreslå från och till adress + ort. Samma som ovan fast med komplett adress.

Utskriftsinställningar

Vill man ha mer möjligheter för utskriftsinställningar kryssar man i att de skall ske med separat program. Du så upplever problem med att utskrifterna inte fyller ett A4 kan ha problem med DPI inställningarna och då väljer du att det skall ske med separat program

Programmets utseende och layout

Du kan ändra programmets utseende vad det gäller färger. Läs mer om detta på konfigurera programmets utseende