Överföringar

Se en film om ÖVERFÖRINGAR

När du för över pengar mellan huvudmannens bankkonton påverkas inte beräkningen av A och D. Detta beror på att det endast är en fråga om omdisponering av medel. Klicka på Överföringar i menyn till vänster. Sedan ny överföring.

  1. Du väljer datum för överföringen,
  2. verifikat nr om så önskas. Normalt föreslår programmet detta för dig (programinställningar), 
  3. En notering för överföringen,
  4. Från konto (saldot på kontot för det valda datumet står under),
  5. överföringens belopp,
  6. Till konto (saldot på kontot för det valda datumet står under),
  7. Kryssa i återkommande och dag om så önskas (går ej att göra om datumet som är valt är periodens sista månad)
  8. Klicka på spara.

 

overforing mellan konton