Featured

Dela upp en kontohändelse till flera inkomster

När försäkringskassan gör utbetalningar är det en klumpsumma som innehåller både pension, bostadstillägg och merkostnadserättningar. Du behöver dock dela upp dessa i rätt kategorier samt även lägga in en utgift för skatten.

Godman Redovisning gör detta enkelt för dig via funktionen dela upp kontohändelser.

När du läst in kontohändelser från en bankfil så dubbelklickar du på den rad som avser inbetalningen.

bankhandelser från bankens fil

En ruta kommer upp där du väljer om det är en inkomst eller överföring.

inkomst overforing

 klicka på INKOMST. Ett fönster öppnas där du har inkomster på höger och kan välja utgifter till vänster (för skatten).

bokfor1

Börja nu med att lägga in belopp för eventuellt skatt. Det gör du på vänstersidan. Klicka sedan på LÄGG TILL i LISTA

Som du kan se i belopprutan för inkomster adderas det belopp du angav för utgift. 

Nu lägger du då in de inkomster som posten innehåller. När beloppet är 0kr så är det klart. 

Du kan för varje post ange en notering.

bokfor3

 Nu är allt klart och det kan nu bokföras i programmet. Klicka på BOKFÖR POSTER I LISTA.

Nu är de bokförda och du kan se dem i högra kolumnen för bankkontot i programmet.

bokfor4