Importera datafil

När du installerar en nyare version av Godman Redovisning förs all tidigare inmatad data från ditt tidigare progam över till det nya. Du kommer alltså inte förlora någon information genom att uppgradera programmet.

Import i samband med installation

När installationen av programvaran slutförs kontrollerar programmet om du haft en tidigare utgåva av program på datorn. Om så är fallet kommer allt data importeras till det nya programmet.

import av datafil

När importen är klar (tar några sekunder) så framgår det på programmets startsida att en import genomförts.

startsida import

Importera datafil vid senare tillfälle

Om du av någon anledning vill importera datafilen igen så klickar du på Säkerhet och sedan Importera datafil. I rullistan visas alla tidigare versioner av programmet som finns på din dator. Välj rätt version (vanligast den som visas förvalt).

import datafil sakerhet