Exportera till Excel

Från Godman Redovisning version 10.2019.5 kan du exportera bankmedel, inkomster, utgifter, överföringar, skulder och tillgångar till en fil i .xlsx format ( öppnas i Excel eller liknande program). Du år denna funktion genom att klicka på Excel ikonen som ligger till höger om respektive listor. Bilderna nedan visar hur det ser ut i programmet.

 

Så här ser det ut under bankmedel

Export excel bankmedel

...och för inkomster eller utgifter ser det ut så här.

Export excel utgifter