Behovet av gode män ökar ständigt och det råder idag stor brist på människor som är villiga att ta på sig uppdrag som god man, ställföreträdare eller förvaltare.

En anledning är att det kan både vara svårt och tidsödande att hantera andra människors ekonomiska förehavanden. Just den biten kan Godman Redovisning kanske hjälpa till lite med.

Programmets enkelhet är dess viktigaste egenskap

Du behöver inga tidigare erfarenheter av digital redovisning. Godman Redovisning är framtaget av tekniker, pedagoger och den viktigaste resursen av alla, dess användare. Under alla år så har det varit massa användare involverade i utvecklingsarbetet. 

Få full överblick

Programmet är framtaget för att på ett enkelt och snabbt sätt få en bra överblick av dina huvudmäns ekonomiska förehavanden.

Det finns massor av rapporter och utskrifter som ger både dig och din huvudman en mycket bra bild över den ekonomiska situationen.

Inga begränsningar

I programmet kan du hantera obegränsat antal huvudmän utan tillkommande kostnader.

Massvis med funktioner

Det finns dokumenthantering, dagböcker, kontaktregister och körjournaler i programmet.

Det finns även möjlighet för att läsa in kontohändelser direkt från banken.

Många års erfarenhet

Programmet har funnits på marknaden i 15 år och har flera tusen användare över hela landet. Tillsammans med dem utvecklas programmet ständigt och är helt unikt i sitt slag.

Prova du också

Du kan testa programmet helt utan begränsningar under 30 dagar.

TESTA GODMAN REDOVISNING