Nytt i version 2022.3 är att du kan koppla ett dokument till varje enskild bokförd kontohändelse. I samband med att du bokför en ny eller ändrar kontohändelse (inkomst eller utgift) kan du lägga till ett dokument, exempelvis en hyresavi.

Ny kontohändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på de tre prickarna för att välja dokument. 

Skapa ny kontohändelse och koppla dokument

 

Du ser sedan i listan över kontohändelser ett litet gem i högra kolumnen. Det symboliserar att det finns ett kopplat dokument. Genom att klicka på gemet så öppnas fönster med dokumentinformation samt ger dig möjlighet att öppna det.

 

Lista över kontohändelser och dokument

 

Fönstret som öppnas

 

Information om dokument

 

Du når även alla dokument via dokumentfliken

 

Lista huvudmannens dokument