Med dokumenthanteraren kan du lägga in information om dokument/filer som du använder i dina uppdrag. Du kan även knyta dokument till en specifik huvudman och bilaga.

Dokumenthanteraren ansvarar inte för filens lagring utan du länkar endast till en fil som finns lagrad på din dator. Tar du bort filen från hårddisken kommer du inte åt den via dokumenthanteraren.

 Dokumenthantering för din huvudman

När du är inne på en huvudman kan du koppla dokument direkt till huvudmannen. Du kan även koppla dokument från en bilaga. Genom att klicka på gemet i kolumnen Bilaga kommer du direkt till den kopplade bilagan. Denna bilaga kan i sin tur sedan vara kopplad till en tillgång, skuld eller verifikation.

koppla dokument till bilaga

Dokumenthantering inte kopplat till huvudman

I programmets huvudmeny kan du komma åt dokumenthanteraren. Här kan du dels se dokument som redan är kopplade till en specifik huvudman men du kan även lägga in dokument som inte har någon koppling alls.

dokumenthantering

Det finns en hel del information om filen. Om den inte finns kvar på datorn kommer det upp meddelande om det. Du kan även via fönstret öppna filens mapp eller öppna filen med associerat program.

dokumenthantering info