Återkommande händelser

Funktionen återkommande händelser är mycket användbar vid transaktioner som återkommer månadsvis. Du får en bra överblick över återkommande utgifter, inkomster och överföringar. Se även filmen i slutet på denna artikel som visar hur man arbeter med återkommande händelser

list med alla periodens återkommande händelser

 Listan som visar alla periodens återkomande händelser

 

Skapa en återkommande händelse

När du är inne på en ny/ändra inkomst, utgift eller överföring så kan du kryssa i rutan återkommande samt där välja dag.

OBS. Är datumet i periodens sista månad kan du inte skapa en återkommande händelse.

skapa en återkommande händelse i godmanprogrammet

Ändra en återkommande händelse

I listan över återkommande händelser dubbelklickar du på den du vill ändra. Ett fönster öppnas där du kan ändra dag och belopp. Klicka sedan på Spara.

ändra en återkommande händelse

Bokför en återkommande händelse

Du kan bokföra en och en eller alla händelser i ett svep. När man klickar på knappen Visa aktuella listas alla de händelser upp som är aktuella för bokföring. Exempelvis är det 23 Mars och du inte bokfört något sen Januari kommer alla de händelser upp som ligger för februari. När de sedan är bokförda skapas nya för Mars.

Bokför en och en

Markera den händelse i listan du vill bokföra och klicka sedan på knappen Bokför. Ett fönster kommer upp och du kan här välj att ändra dag, belopp samt skriva en notering. Klicka på Spara när det är klart.

bokför en återkommande händelse

Bokför alla i ett svet

Väljer du att bokföra alla händelser i ett svep så sker det utan att du kan ändra dag och belopp. Du kan sedan gå in på den enskilda transkationen och ändra om du vill.

Har du missat bokföra händelsen tidigare månader kommer de bokföras nu.

bokför alla i ett svep

När det är klart kommer det upp en ruta som meddelar hur många som bokförts. Listan för aktuella händelser är nu tom

alla återkommande händelser är bokförda