När du skapat ett eller flera Bankkonton och kontanter  kan du börja bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. Benämningarna på inkomster och utgifter hämtas från kontoplanen. Sedan beräknas alla bankkontons utgående belopp baserat på det du löpande bokfört. Detta är automatiskt uträknat och du behöver inte räkna ut och fylla i själv i års/slutredovisningen.

 Informationen nedan gäller för både inkomster, utgifter och överföringar.

Börja med att klicka på Inkomster i menyn till vänster.

meny inkomster
 

Du kommer då få upp en lista på alla periodens bokförda inkomster. 

inkomster lista

 

Skapa NY inkomst (eller utgift)

Klicka på knappen NY. Ett fönster öppnas där du anger:

Bokföra en ny inkomst

Klicka på SPARA när du är klar

Ändra en inkomst/utgift eller överföring

För att ändra så dubbelklickar du på den post du vill ändra. Gör sedan dina justeringar och klicka på SPARA.

 

Utskrifter

Du kan skriva ut lista över alla bokförda poster eller information om en enskild. Det går även att exportera listan till Excel.