Om du vill använda programmet på flera datorer är det praktiskt att alla installationer använder samma datafil. Då slipper du manuellt föra över information mellan datorerna. Detta löser man genom att välja en nätverksenhet som källa till datafilen. En nätverksenhet som du har åtkomst till på alla de enheter du vill använda för programmet.

I denna guide visas hur man använder OneDrive för att dela datafil. Det finns flera andra sätt att göra det på men OneDrive är gratis och finns redan på din dator.

 

1). Börja med att se till att du har ett Onedrivekonto. Gå till https://onedrive.live.com . Har du inte redan ett konto så sätter du upp ett på denna sida. Det är alltså kostnadsfritt.

Nu när du har ett Onedrive konto så är det dags att konfigurera dator nummer 1

2). Skapa en säkerhetskopia. Du skall sedan återställa från denna så det är viktigt att du gör detta.

3). Gå till https://onedrive.live.com 

4). I adressraden kopierar du den text som jag markerat i bilden nedan

Adressraden i onedrive på webben

5). Öppna exempelvis anteckningar och klistra in texten du kopierade i punkt 2.

Innan den inklistrade texten skriver du https://d.docs.live.net/ Det skall alltså bli https://d.docs.live.net/FA0B878DD1647EAA

6). Nu skall du sätta upp en nätverksenhet via utforskaren på din första dator. Det är sedan denna enhet som du sätter upp på ALLA datorer du vill ha en gemenam datafil till ditt godmanprogram. Du kan även spara säkerhetskopior, dokument och annat här.

7). Öppna utforskaren och högerklckar på Nätverk. Välj sedan Anslut nätverksenhet...

Skapa nätverksenhet

En guide startar som hjälper dig egenom processen.

8). Fyll i Enhet ( Välj exempelvis O) och ange mapp ( det är den addressen du skapade under punkt 5). Klicka på Slutför

Onedrive guiden

9). Du kommer uppmanas ange ditt lösenord. När det sedan är klart är du färdig med att sätta upp nätverksenheten.

onedrive

10). Allt är klart och enheten syns i utforskaren.

onedrive mappen syns i utforskaren

 Nu är detta klart och det är dags att konfigurera Godman Redovisning att använda denna enhet för datafilen.

11). Skapa en mapp som heter godman-datafil eller liknande.

12). Starta godmanprogrammet och under Konfiguration -> Datafil väljer du den mappen som du skapade under punkt 1.

onedrive mappen syns i utforskaren

13). När du klickat på SPARA så går du till Säkerhet och återställer från den säkerhetskopia du tidigare gjorde.

Nu är allt klart på dator 1. För alla andra datorer du vill använda med programmet gör du EXKT samma från steg 3 till 10.