Om du öppnar ett nytt bankkonto för din huvudman och samtidigt avslutar ett annat är det lite att tänka på så det blir rätt. Inga krångligheter men viktigt att man gör rätt. I denna artikel visar vi stegvis hur det går till.

 

Det praktiska förfarandet (det du gör mot banken)

Innan du påbörjar det praktiska så skall alla blanketter och tillstånd vara klara. Detta hör du med din överförmyndare om så det blir rätt.

Rent praktiskt så är förfarandet att du går till aktuell bank (vanligtvis internetbank), där väljer att öppna ett nytt bankkonto. Ett datum för när bankkontot skapas bestäms och ingående belopp är 0. Sedan så görs en insättning på det nya bankkontot, vanligast i form av en övderföring från ett annat bankkonto.

Om man skall avsluta det gamla bankkontot så förs all behållning först över till ett annat bankkonto allternativt tas ut i reda kontanter ( ej så vanligt längre).

Det var hur det går till rent praktiskt. Nu skall vi visa hur du gör detta i Godman Redovisning så det blir rätt.

Förfarande i Godman Redovisning

Skapa ett nytt bankkonto under perioden

 1. I programmet så ser du först till att du är i rätt period.
 2. Välj Bankkonton/kontanter
 3. Klicka på Ny
  1. Skriv in Kontonamn ( ex. SEB 1234 00 1234)
  2. Ange ev bilaga nummer
  3. VIKTIGT Ange rätt datum för ingående belopp
  4. VIKTIGT ange 0 (noll) kr i ing belopp
  5. Klicka i Överförmyndarspärr eller förvalt om så önskas
 4. Klicka på Spara

Då har du skapat ett nytt bankkonto under perioden. Det kommer inte synas under sammanställningen A i års/sluträkningen.

Avsluta ett bankkonto under perioden

Om ett bankkonto avslutas under en period skall man INTE TA BORT DET i programmet i aktuell period. Det du gör är att se till att utgående belopp att bli 0 (noll). Detta kan man göra på två sätt:

När du sedan skapar en ny period så tar du bort bankkontot i den perioden.

Byta bankkonto under en period

Du har bytat bank eller bytat bankkonto under en period så följer du då instruktionerna ovan med stegen:

 1. Skapa ett nytt bankkonto i Godman Redovisning
 2. Via en överföring för du medel från det avslutade bankkontot till det du nyligen skapat
  1. Tillse att det blir 0 (noll) i utgående belopp på det bankkonto du skall avsluta.

Nu kommer inte det gamla bankkontot räknas samman under D i års/sluträkningen.

VIKTIGT. Tag inte bort det gamla bankkontot fören i nästkommande period.