Generella dagboken

I den generalla dagboken kan du lägga in saker som inte har med någon specifik huvudman att göra. Exempelvis träff med överförmyndaren, utbildningar. Du når funktionen i horisontella menyn.

generella dagboken