Featured

Ändra ersättningar

I Godman Redovisning kan du skriva ut blanketter för kostnadsersättningar. Exempelvis körjournal och arvodesunderlag Dessa baseras på information du skrivit in i  dagbok & körjournalen. . För resor anger du antal körda kilometer samt eventuell färdtid. Sedan räknar propgrammet ut vilket belopp du skall begära. 

Ställ in ersättningssbelopp

Under menyvalet Konfiguration - Programinställningar kan du ange belopp för

  • Bilersättning per km (öre)
  • Timersättning arbete (kr)
  • Timersättning restid (kr)

konfiguration ersattningar

 

Ändra timersättning för enskild huvudman

Det kan vara olika ersättningar för olika huvudmän. Om du vill ändra en enskild huvudmans timersättning gör du det under huvudmannen - ändra uppgifter.

timersattning hm