Redovisningsperioder

Redovisningsperiod är den period en ställföreträdare är, enligt FB 12 kap 5§ ,skyldig att

"fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt".

Rent praktiskt, och på vanlig svenska, betyder detta att det ska föras en kassabok samt någon form av "loggbok" och när perioden är slut skall det upprättas en årsräkning. 

En redovisningsperiod är normalt sätt ett kalenderår ( 1:a januari till 31:a december). Men om ditt förordnande träder i kraft under året är den första periodens startdatum samma som förordnadedatumet på den första årsräkningen du upprättar. Samma sak gäller när du blir entledigad från uppdraget (förordnandet upphör). Då skall en sluträkning upprättas och slutdatumet är det datum som entledigandet skett på. Det blir då ett så kallat brutet år.

Skapa ny period

Under menyalternativet Redovisning period klickar du på knappen NY.

Skapa ny period

 

I fönstret som kommer upp kan du justera datum så de passar in på den period dyu skall skapa.

Om det inte är din huvudmans första period kan du välja att föra med värden från förgående period. Allt är ikryssat från början,

Ny redovisningsperiod

 

Du kan nu även välja att skapa en ny kontoplan för huvudmannen. Normalt har man samma kontoplan år efter år men vill du skapa en ny så klickar du på knappen KOPIERA invid rullistan för kontoplaner. Du skapar då en ny kontoplan som du döper till något unikt.

 

Kontoplan

 

Välj sedan den nya kontoplanen i listan

 

nya kontolanen väljs

 

Ändra perioddatum

Du kan ändra slutdatumet för en period både framåt och bakåt. Startdatumet kan du endast ändra framåt, det går alltså INTE att backa startdatumet. Om du av misstag satt ett för sent startdatum måste du tyvärr ta bort perioden och börja om eller kontakta support för hjälp.