Bankkonton och kontanter

Genom menyvalet Bankkonton/kontanter kommer du till det ställe där du lägger in huvudmannens bankkonton och kontanter för VALD PERIOD.

Här lägger du till nytt, ändrar befintligt eller tar bort befintligt. Du kan även lista upp alla bokförda kontohändelser, göra utskifter eller exportera till Excel.

bankmedel oversikt

Bankkonton som handhas av god man/förvaltar

De bankmedel som du skall redogöra för under perioden vad det avser kontohändelser skall läggas in i denna flik. Det är sedan dessa bankkonton du kan skapa inkomster/utgifter och överföringar mot. I års/sluträkningen kommer dessa summeras . Du kan skriva ut kassabok för dessa.

Om du under perioden byter bank eller öppnar nytt bankkonto så är det lite viktiga saker att tänka på. Läs mer om att byta bank eller öppna nytt bankkonto.

Normalt är det bankkontot som benämnes transaktionskonto du lägger här.

bankmedel godman

I listan ser du ingående belopp vid angivet datum (vid perioden start om det inte tillkommit under perioden). Det utgående beloppet räknas ut av programmet baserat på bokförda inkomster, utgifter eller överföringar.

Rutan ÖF spärr har ingen praktisk betydelse men i års/slutredovisningen framgår det att dessa har spärr.

Förvalt ikryssat menas att det är detta bankkonto som alltid föreslås när du skapar en ny post.

bankkonto godman nytt

Bankmedel/kontanter som handhas av huvudmannen själv

Du skall även redogöra för huvudmannens övriga tillgangar. Ibland vill berörd överförmyndare att de bankkonton och kontantkassor som huvudmannen själv (eller boendet) disponerar skall redovisas i en egen lista i slut/årsredovisningen. Då lägger du in dem i fliken Bankmedel/kontanter som disponeras av huvudmannen själv.

Det är dock vanligast att man redogör för dessa i samma lista som övriga tillgångar som fastigheter, värdepapper etc. Då lägges dessa bankkonton och kontantkassor in under fliken Fastigheter och värdepapper.
 

bankmedel huvudman

För de tillgångar du lägger in här anger du manuellt utgående belopp. Du kan inte i programmet bokföra mot tillgångar som ligger i denna flik.

Förutom ingående och utgående belopp kan du ange ett bilaga nummer.

bankkonto huvudman nytt

 

Visa alla kontohändelser för valt bankkonto

I listan markera det bankkonto du vill titta på. Sedan klickar du på knappen Kontohändelser markerad. Ett fönster öppnas där alla bokförda händelser för perioden visas. Du kan direkt i detta fönster öppna en händelse och ändra. Du kan även skriva ut.

Där du har samma verifikatnummer ( 1 i bilden nedan) så kan man se att en utgiftpost hör ihop med en eller flera inkomstposter.

bankkonto allahandelser

Utskrift av kontohändelser

Om du vill ha en utskrift över periodens alla kontohändelser klickar du på knappen Kontohändelser - Alla. Du når även denna utskrift via rapporter och utskrifter.

Läs mer om vilka typer av utskrifter och rapporter det finns i Godman Redovisning.

utskrift alla transaktioner