Bankkonton och kontanter

Se film om BANKKONTON och KONTANTER

Normalt så lägger du in din huvudmans alla bankkonton och kontantkassor direkt under Disponeras av ställföreträdaren. Dessa kommer då vara möjliga att bokföra mot och räknas in under A samt D i årsblanketten. Du kan markera ett bankkonto/kontantkassa som överförmyndarspärrat. Detta har ingen som helst praktisk betydelse i programmet.

Du kan även kryssa i om ett bankkonto/kontantkassa skall vara förvalt. Då kommer den att alltid vara det förvalda alternativet som kommer upp vid bokföring av inkomst/utgift/överföring.

bankkonton och kontanter i godmanprogrammet

Du får snabbt en bra överblick över din huvudmans tillgångar och dess förändringar under perioden. De som listas under Disponeras av ställföreträdren kommer med under A samt D i årsblanketten.

Nytt eller ändra

I fönstret som kommer upp när du klickar på nytt eller ändra skriver du in kontonamn, datum för ing belopp (periodens startdatum om bankkontot fanns med då). Kryssa i överförmyndarspärr om så önskas samt om det skall vara förvalt.

bankkonto edit

Disponeras av huvudmannen

De poster som ligger här kommer inte räknas in under A och D. Du måste även manuellt skriva in utg belopp vid periodens slut. Det finns sedan särskilda årsblanketter som skriver ut dessa i en egen kolumn. Vissa öf vill ha det på detta sätt.

bankkonton disponeras hm

Du måste skriva in både ing belopp samt utg belopp för de bankmedel som hanteras av huvudmannen själv.

bankkonton disponeras hm edit

Lista alla transaktioner för ett bankkonto

Klicka på knappen transaktioner markerad och du får upp en lista med alla transaktioner som varit på kontot under perioden. Du kan direkt från detta fönster ändra eller ta bort en post. Givetvis kan du sortera och ändra ordningen som du vill i listan.

bankkonton transaktioner

När du klickar på utskrift kommer det upp ett fönster där du kan göra en utskrift på alla transaktionerna för det valda kontot.

utskrift transaktioner