Spara kolumninställningar

Från Godman Redovisning 2014 kan man spara egna kolumninställningar. Många har varit lite irriterade på att deras sorteringsordning, kolumnbredd har nollställts när de stängt av programmet. Ibland vill man kanske ha senaste datum först och andra tillfällen ha tidigaste datum först. Även bredder på kolumner har varit önskvärt att kunna spara.

Detta är nu enkelt fixat

KONFIGURATION PROGRAMINSTALLNINGAR
 Under Konfiguration- programinställningar finns det en kryssruta där det står Spara egna kolumninställningar.

KOLUMNINSTALLNINGAR SPARA

När du sedan sparat inställningarna kan du justera dina kolumner och ändra sorteringsordningen. När du gjort en justering stänger du det aktuella fönstret/funktionen och inställningarna sparas. 

Exempel

Du är inne på en huvudman och inkomsttabellen.

KOLUMNINSTALLNINGAR 1

Här är tabellen för inkomsterna med standardinställningarna

Du gör nu några justeringar

KOLUMNINSTALLNINGAR 2

Högerklicka på en kolumnrubrik och ändra sorteringen. Du kan även justera bredder på kolumnerna.

Stäng sedan ner huvudmannen genom att klicka på Stäng i högermenyn. Inställningarna sparas. Prova att öppna igen och se. Tabellen bör se likadan ut som den gjorde innan du stängde fönstret.