Programlicens

För användning av Godman Redovisning krävs en personlig licens. Om du inte köpt en licens kan du utvärdera programmet i 30 dagar via en tillfällig (demo) licens. När dessa dagar är slut måste du skriva in en ny licensnyckel för att kunna fortsätta använda programmet. Du beställer en personlig licensnyckel via hemsidan.

Utvärderingstiden har gått ut ( 30 dagar)

Efter 30 dagar kommer det upp att du måste ange nya licensuppgifter. När du matat in dem kan du fortsätta där du slutade.

demotid slut

Använda Godman Redovisning på flera datorer

Du kan, för eget bruk, installera programmet på flera datorer. Använd då samma licensuppgifter.

Jag har glömt mina licensuppgifter

Inga problem, du kan hämt dem helt kostnadsfritt på denna sida.