Fastigheter och värdepapper

En tillgång kan vara kontanta medel, bankfack, bankmedel, aktier, fonder, obligationer, fastigheter, bostadsrätt eller annan typ av värdepapper. Tillgångar skall redovisas och detta tas upp under avsnittet A och D i års/slutredovisningen.

Man särskiljer på kontanta medel/bankkonton och värdepapper/fastigheter. Hur du hanterar bankmedel och kontanter tas upp här.

översikt värdepapper och fastigheter

Nytt värdepapper eller fastighet

 1. Klicka på knappen NYTT
 2. Fyll i namnet på fastigheten eller värdepappret. Ex Tuppgatan 2:14 (fastighet) eller Enquest (aktie)
 3. Välj datum för ingående belopp. Fanns värdepappret/fastigheten samma datum som periodens början behöver du INTE ändra föreslaget datum. Om det gäller ett förvärv/inköp under perioden sätter du rätt datum.
 4. Ange korrekt belopp under ingående belopp (taxeringsvärde för fastigheter).
 5. Du skall inte skriva in något under utgående belopp nu. Lämna denna ruta.
 6. Är det en fastighet kryssar du i den rutan.
 7. Är det en aktie eller fond så kryssar du i antal andelar och sedan skriver antalet i rutan under.
 8. Gäller det ett förvärv/inköp under perioden krussar du i ange postnamn vid köp. Välj sedan korrekt postnamn. Du kommer då direkt till utgifter efter att du sparat. Vill du inte bokföra köpet nu så låter du bli att kryssa i den rutan.
 9. Klicka på SPARA.

lägg in nytt värdepapper, fastighet i godman redovisning

Om du kryssat i Ange postnamn vid köp så kommer du få frågan om du nu vill bokföra köpet (utgift) Klicka på Ja om du vill det. Då kommer du till utgifter och en del uppgifter är förifyllda.

bokför köp direkt

Ändra värdepapper eller fastighet

 1. Klicka på knappen ÄNDRA
 2. Om du sätter utgående belopp till 0 innebär det att du såld hela tillgången. Du kan då kryssa i ange postnamn för försäljning (inkomst)
 3. Kryssa i postnamn för försäljning och välj lämpligt postnamn. (Du kan välja vilka i kontoplanen).
 4. Klicka på SPARA

försäljning av värdepapper

Försäljning eller radera ett värdepapper

Vid försäljning skall du ange 0 (noll) vid utgående belopp. Tag INTE bort värdepappret utan klicka på ÄNDRA och justera utgående belopp. Bokför sedan försäljningen mot lämplig inkomstpost.

Om du av någon anledning (ex vid ny period) vill ta bort ett värdepapper så klickar du på knappen TA BORT. Det försvinner då från listan. Glöm inte att ta bort eventuell inkomstpost som avser förvärvet av värdepappret.

Övrigt om värdepapper och fastigheter

Tyvärr så hanterar man värdepapper och fastigheter på olika sätt bland landets överförmyndare. Därför ber vi dig att ALLTID kontrollera med just din överförmyndare hur du  skall redvisa huvudmannens värdepapper. Men några generella saker att tänka på:

 • Vid köp under perioden skall du alltid bokföra köpet som en utgift.
 • Vid återkommande köp av samma värdepapper (ex månadssparande) bokför du dessa månadsvis som utgifter. Sedan så justerar du utgående belopp när perioden är slut till det korrekta.
 • Vid försäljning av hela innehavet sätter du 0 (noll) vid utgående belopp. Ta INTE bort värdepappret/fastigheten denna period utan vänta till nästkommande period.
 • Vid försäljning av delar av ett innehav bokför du detta som inkomst. Sedan justerar du utgående belopp till det korrekta vid periodens slut.
 • För fastigheter är det taxeringsvärdet som skall anges.
 • Du är enligt lag skyldig att inhämta samtycke från överförmyndaren vid köp av aktier, dock ej vid försäljning.
 • Du är enligt lag skyldig att inhämta samtycke från överförmyndaren vid köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.