Skulder

Se en film om SKULDER

För varje redovisningsperiod lägger du in din huvudmans skulder. Ange ing belopp vid periodens början samt utg belopp vid periodens slut. När perioden är slut går du in och justerar utg belopp. Du kan knyta en bilaga till varje skuld som exempelvis kan vara ett udrag från långivaren.

Tänk på att när du bokför en amortering så skall det göras som utgift.

Du kan nu knyta en amortering (utgift) till en skuld.Läs mer om amorteringar

När du skapar en ny redovisningsperiod kan du välja att föra över skulden till den nya perioden. Då blir den nya periodens ing belopp den tidigare periodens utg belopp.

skulder i godmanprogrammet