Bilagor

Du kan koppla en bilaga till de olika inkomst och kostnadsslagen som finns i kontoplanen. I utskrift av års/sluträkningen kommer då en hänvisning till bilagorna skrivas ut i en egen kolumn. En bilaga kan vara hyresavier, kontroll uppgift från banken, försäkringsbrev eller liknande. När du klickar på Bilagor i menyn till vänster kommer det upp en lista på alla bilgorna för den aktuella perioden.

bilagor lista

 

Skapa en ny bilaga

Klicka på Nytt. Ett fönster kommer upp där du kan skriva något eget under benämning eller hämta inkomst eller utgift från kontoplanen. Programmet föreslår ett bilaganummer men du kan själv skriva in vilket nummer du vill här. OBS! endast siffror i detta fält.

skapa bilaga i godman redovisnign

Kryssar du i Koppla till dokument så knyter du bilagan till en fil som finns sparad på din dator. Det fungerar precis som Dokumenthanteraren.

Utskrift

När du skriver ut års/slutblanketten kommer då bilaganumret skrivas ut i avsedd kolumn. Tänk på att ha samma numrering på de fysiska bilagorna som det är i programmet.

bilaga i årsblanketten