Skapa och ändra en huvudman

I Godman Redovisning kan du ha obegränsat antal huvudmän. När du skapar en huvudman skriver du dels in dennes kontaktuppgifter men även vilken typ av förvaltarskap det gäller, huvudmanstyp samt vilken kontoplan som skall användas.

Förvaltartyper är God man, förvaltare, förälder, förmyndare och ställföreträdare. Huvudmanstyper är huvudman, ensamkommand flyktingbarn, mindreårig samt underårig.

 En huvudman kan vara arkiverad. Läs mer om arkivering av huvudman

Skapa en ny huvudman

Under menyval Huvudmän i den horisontella menyn väljer du Ny. Fyll sedan i uppgifterna och klicka på SPARA.

ny huvudman

 

Ändra uppgifter för en huvudman

När du är inne på en huvudman klickar du Ändra uppgifter i den vertikala menyn till vänster. Klicka sedan på ÄNDRA knappen.

huvudman andra

 

Arkivera en huvudman

Om du vill arkivera huvudmannen klickar du på knappen ARKIVERA. Läs mer om arkivera huvudman

Ensamkommande flyktingbarn

Väljer du huvudman typ = ensamkommande flyktingbarn så ändras personnummer till EFB nummer. Själva menyn till vänster skalas av och exempelvis tillgångar, bankmedel och skulder försvinner då dessa inte är aktuella för ensamkommande flyktingbarn. Du kan även fylla i uppgifter för offentligt biträde som namn och telefonnummer.

ensamkommande flyktingbarn