Uppdatera utskrifter och rapporter (blanketter)

Utskrifter och rapporter som finns i programmet uppdateras löpande. För att ta del av det senaste paketet med utskriftsblanketter och rapporter måste du uppdatera blanketter.

Det du gör är att klicka på Konfiguration i den horisontella menyn (huvudmenyn). Klicka där sedan på Rapporter &utskrifter i den vänstra menyn.

Där finns en knapp det står HÄMTA BLANKETTER på. Klicka på den.

Det som sker är att ett uppdaterat paket med blanketter laddas ner från godman.se till ditt program.

Uppdatera blanketter

En dialogruta kommer upp. Klicka på Ja

Uppdatera blanketter 2

När nerladdningen är klar kommer en ruta om som bekräftar.

Uppdatera blanketter klart