Kontoplaner

  Läs om hur du skapar unika kontoplaner

Läs om hur du ändrar i en kontoplan

Se en film som visar hur man ändrar postnamn i en kontoplan

Version 2018 eller nyare: Se en film som visar hur man installera en kontoplan

Version 2017 och tidigare: Se en film som visar hur man installerar en anpassad kontoplan

Se en film som visar hur man ändrar postnamn i en kontoplan

Se en film som visar hur man skapar en unik kontoplan för hm

Kontoplaner version 2018 eller nyare

Kontoplaner laddas ner automatiskt till programmet från programversion 2018 och framåt.

Se en film som visar hur man installera en kontoplan


Kontoplaner version 2017

Fungerar endast med Godman Redovisning 2017

Kontoplaner version 2016

Kontoplaner version 2015

Kontoplaner version 2014

kontoplaner version 2013