Dagbok och resdata

För varje huvudman och enskild period kan du föra dagbok samt resejournal. Du när denna funktion via vänstermenyn och Dagbok & körjournal.

Du kan sedan skriva ut hela dagboken, enskild post. resejornal, reseräkning och arvodesyrkan. Eventuella ersättningar är uträknat och klart. Läs mer om hur du ändrar ersättningar.

dagbok oversikt

 

Skapa ny eller ändra

Klicka på knappen ny eller dubbelklicka på den post du vill ändra. Ett fönster öppnas. Här väljer du datum, typ av händelse, eventuell tidsåtgång samt utlägg. Vill du lägga till resa kryssar du i Lägg till resdata.

 

dagbok ny

 

I bilden ovan visar hur det ser ut när man skapar en dagbokspost. Här är det även angivet tid (arbetad tid), egna utlägg, restid (ersättning för resa) samt km (bilersättning). 

Sök i dagboken

Skriv sökfras i rutan. De poster som får träff markeras i listan.

dagbok sok

Utskrifter

Du kan skriva ut alla poster, en enskild post, 

 

Alla poster

Klicka på knappen ALLA

dagbok utskrift alla

Enskild post

Klicka på knappen Markerad

dagbok utskrift1

Utskrift baserat på händelse

Läs mer om utskrift baserat på händelse. Nedan ser du ett exempel på utskrift

dagbok utskrift1

Reseräkning

Under utskrifter och rapporter når du Körjournal. Duär skriver du ut en reseräkning som är uträknad och klar.

utskrift körjournal

 

Arvodesunderlag

Under utskrifter och rapporter väljer du arvodesunderlag. Läs mer om arvodesunderlag.

arvodesunderlag