Dagbok och resdata

Från version 2016 är dagbok och körjournal ihopaslaget till en funktion istället för två separata. Detta gör det mycket överskådligare och minskar dubbelregistreringar då en resa kopplas till en händelse direkt. Nytt är även kostnadsberäkningar för arbetad tid, utlägg, bilerättning samt resersättning.

 

dagbok resdata2016

I bilden ovan visar hur det ser ut när man skapar en dagbokspost. Man kan koppla på tid (arbetad tid), egna utlägg, restid (ersättning för resa) samt km (bilersättning). 

Du får ersättnigar summerade för hela perioden genom att klicka på Rapporter och sedan Arvodesunderlag. 

arvodesunderlag