Featured

Skriv ut dagbok baserat på vald händelse

En efterlängtad funktion är att kunna skriva ut dagboken filtrerat på en unik händelse. Från version 2024.1 är det nu möjligt. Du kan antingen skriva ut alla händelser för perioden eller för en vald händelse.

Båda varianterna skriver även ut summerad tid samt eventuella utlägg. Prfekt när du sammanställer årsredogörelsen.

Under Utskrifter och rapporter väljer du Dagbok. Här kan du välja mellan vilka datum du vill skriva ut samt om du vill ha med alla händelser eller en specifik.

 utskrift dagbok alla handelser

 

Då blir utskriften så här

dagbok utskrift2

Vill du istället skriva ut en unik händelse så väljer du den i rullistan

utskrift dagbok unik handelse

 

Så blir det en utskrift som denna

dagbok utskrift1