Utskrifter

Godman Redovisning ger dig massvis med olika utskrifter och rapporter. De kan skrivas ut på papper eller sparas i pdf format. I vissa fall kan de skickas till Excel.

Utskrifter direkt från en programfunktion

I programmet finns det under varje funktionsavsnit ( inkomster, utgifter, skulder osv) knappar för olika utskrifter. Nedan visas några exempel där utskriftsymbolen finns.

utskrift bankmedel

Utskrift av alla kontohändelser för vald period

utskrift inkomster

Utskrift av alla inkomster eller den som är markerad

Utskrift av olika rapporter och blanketter

Centralt i programmet är att du kan skriva ut färdigifyllda blanketter för inlämning till din överförmyndare. Du finner dessa under Utskrifter och rapporter för den huvudmannen du är inne och arbetar med. 

Kontospecifikation

Lista alla kontohändelser (inkomst eller utgift) för valt konto och period.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Kassabok - kontovis

Listar alla kontohändelser för valt bankkonto och period.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Årsspecifikation

Sammanställer och summerar alla utgifter eller inkomster månadsvis samt summerar totalsumma för året.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Års/sluträkning

Års / sluträkningen är ifylld med alla uppgifter. Det enda du behöver göra är att skriva under och skicka in. Nedan ett axplox av varianter på års/slutblanketter

förhandsvisa VISA exempel(A1008)   VISA exempel(A1002)   VISA exempel(A1015)   VISA exempel(A1021)   VISA exempel(A2011)   VISA exempel(A1016)

Årsredogörelse

Använd dagboken och körjournalen som underlag när du fyller i årsredogörelsen.

Kostnadsräkning

Kostnadsräkning baseras på dagboken och de poster där utlägg fyllts i.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckningen är en ögonblicksbild över din huvudmans tillgångar och skulder på tillträdesdatumet.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Ekonomisk översikt

Sammanställer tillgångar, inkomster, utgifter, skulder.

Alla kontohändelser

Lista alla kontohändelser för alla bankkonton, sorterat på datum, bokstavsordning konto.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Dagbok

Skriver ut alla dagboksposter mellan valda datum.

Körjournal

Skriver ut alla resor och beräknar ersättning utifrån körsträcka.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Arvodesunderlag

Sammanställning av ersättningar och utlägg för perioden. Används som underlag för arvodesyrkande.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Omprövning av förvaltarskap

Blankett för årlig omprövning av förvaltarskapet.

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Kontakter

Kontakter kopplade till vald huvudman

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Överföringar

Lista över överföringar vald period

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Bilagor

Bilagor kopplade till aktuell period

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Skulder

Alla skulder för vald period

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Lista äver huvudmän

Listar upp alla huvudmän du har i programmet

förhandsvisa VISA exempelutskrift

Övriga upplysningar

förhandsvisa VISA exempelutskrift

 

Konfigurera utskrifter och rapporter

Det finns massvis med olika varianter. Du klickar på Konfiguration och sedan Rapporter och utskrifter

konfigurera utskrifter

Uppdatera utskrifter och rapporter

Det tillkommer löpande nya varianter. Du kan helt kostnadsfritt ladda ner senaste paketet. Läs mer KONFIGURATION RAPPORTER och UTSKRIFTER