Skärmbilder

Det finns massor av redovisningsprogram på marknaden idag men de kräver förutom gedigen datavana även kunskap och erfarenhet av redovisning i allmänhet. Sedan så är det lite annorlunda med förfarandet i redovisningsarbetet som god man jämfört med företagredovisning. Ett traditionellt bokföringsprogram är alltså inte speciellt väl lämpat för detta ändamål.

Godman Redovisning är gjort för att passa alla åldrar och användare utan krav på större datorvana. För att du snabbt skall få en uppfattning hur enkelt programmet är uppbyggt så visar vi här lite skärmbilder från programmet i olika situationer.

Huvudmenyn

När programmet startas öppnas ett fönster som täcker din skärm. Det går att föminska fönstret om man så vill. I en meny med ikonbilder längst upp når man programmets alla huvudfunktioner.

menybild

Funktionsmenyer

När man klickar på en menyknapp öppnas fösnster för valtd funktion och en undermeny visas till vänster på din skärm. Denna meny innehåller alla de underliggande funktioner som krävs för vald huvudfunktion.

I bilden nedan kan man se funktionsmenyn för arbete med en huvudman, alltså den dagliga arbetet med perioder och allt som sedan ligger till grund för slutredovisnignen (vid periodens slut).

huvudman fönster med meny

Popup och dialog fönster

I vissa fall kan ett fönster öppnas där man exempelvis bokför en utgift, konfigurerar kontoplan eller registrerar en skuld. Detta fönster öppnas centrerat i programmets huvudfönster.
Bilden nedan visar hur fönstret för att ändra i en kontoplan ser ut.

dialog kontoplan
Fönster som visar alla inkomst och utgiftsposter i en kontoplan

dialog overforing
Fönster för att skapa en överföring mellan två bankkonton

Tabeller och summeringar

Programmet använder tabeller som kan sorteras i valfri ordning genom att klicka på rubrikerna. Vissa tabeller summerar även belopp så du får en snabb överblick på din huvudmans ekonomiska läge.
tabell bankkonton
Tabell som listar huvudmannens bankkonton. Summering av belopp för vald period under kolumnerna

Rapporter och utskrifter

Du kan direkt i programmet öppna en massa olika typer av rapporter och sammanställningar. Här visas ett exempel på ekonomisk översikt. Man kan välja att exportera till Pdf, Excel eller bara skriva ut på papper. 

Ekonomisk översikt
En rapport har öppnats för granskning eller utskrift

Konfiguration och programinställningar

Programmet erbjuder stor flexibilitet för att skräddarsy olika saker utifrån behov.

programkonfigurering

Påminnelser och uppgifter

Programmet håller reda på viktiga saker som du måste komma ihåg att göra. Du lägger in en påminnelse i programmet och får sedan larm när det ar dags att utföra

uppgifter och påminnelser