Utseende och navigering

Det finns massor av redovisningsprogram på marknaden idag men de kräver förutom gedigen datavana även kunskap och erfarenhet av redovisning i allmänhet. Sedan så är det lite annorlunda med förfarandet i redovisningsarbetet som god man jämfört med företagsredovisning. Ett traditionellt bokföringsprogram är alltså inte speciellt väl lämpat för detta ändamål.

Godman Redovisning är gjort för att passa alla åldrar och användare utan krav på större datorvana. För att du snabbt skall få en uppfattning hur enkelt programmet är uppbyggt så visar vi här lite skärmbilder från programmet i olika situationer.

Meny och navigering i Godman Redovisning

I programmet finns endast tre olika menyer du behöver ha koll på.

En huvudmeny som ligger horisontellt i fönstret och ALLTID syns. Här når du generella funktioner som inte har med en specifik huvudman att göra.

Huvudmeny

Den andra menyn kommer upp till vänster när du gjort ett val i huvudmenyn.

Vanstermeny huvudmanlista

Den tredje menyn är den som kommer upp när du valt att gå in på en huvudman. I denna meny finns alla funktioner tillgängliga som gäller din valda huvudman.

meny huvudman

Tabeller och summeringar

I programmet visas alla dina inkomster, skulder, utgifter, tillgångar, kontakter,huvudmän,dagboksnoteringar med mera upp i tabeller. Dessa tabeller kan du även justera storlek och sortering på som du vill. Alla tabeller går även att skriva ut. Vissa kan exporteras till Excel.

Tabell som visar vald huvudman och vald period alla bankkonton.

tabell bankmedel

Tabell over bokförda utgifter för vald huvudman och vald period

tabell utgifter

Tabell som visar vald huvudmans skulder för vald period.

tabell skulder

 Dialogfönster

När du skall lägga till nytt eller ändra något redan sparat öppnas ett dialogfönster upp.

dialog utgift

Dialog för att mata in en ny Utgift

dialog tillgang

Dialog för att lägga till en ny Tillgång

dialog dagbok

Dialog för att lägga in en Dagbok och körjournalspost

Rapporter och blanketter

Du kan direkt i programmet öppna en massa olika typer av rapporter och blanketter. Du kan se exempelutskrifter i pdf format här.

Ett flertal av rapporerna och blanketter finns i olika varianter som du kan lägga in i programmet utan extra kostnader.

utskrift tillgangforteckning

Utskrift av en Tillgångsförteckning. Du kan här skriva ut i papper eller spara som pdf fil.

utskrift arsredovisning

Utskrift av en års/slutredovisning. Allt är ifyllt förutom din namnteckning .

Konfiguration och programinställningar

Programmet erbjuder stor flexibilitet för att skräddarsy olika saker utifrån behov. Du kan läsa mer om Program inställningar.

Påminnelser och uppgifter

Programmet håller reda på viktiga saker som du måste komma ihåg att göra. Du lägger in en påminnelse i programmet via funktionen Uppgifter och får sedan larm när det ar dags att utför

 uppgifter lista