Ändra belopp reseersättning

I Godman Redovisning kan du skriva ut blanketter för kostnadsersättningar. Exempelvis körjournal och arvodesunderlag Dessa baseras på information du skrivit in i  dagbok & körjournalen. . För resor anger du antal körda kilometer samt eventuell färdtid. Sedan räknar propgrammet ut vilket belopp du skall begära. 

Ställ in ersättningssbelopp

Under menyvalet Konfiguration - Programinställningar kan du ange belopp för

  • Bilersättning per km (öre)
  • Timersättning arbete (kr)
  • Timersättning restid (kr)

konfiguration ersattningar