Scriptverktyget

Scriptverktygt är en funktion där supporten kan göra förändringar i din datafils struktur. Detta sker ENDAST enligt överenskommelse.

Klicka på Konfiguration , sedan Verktyg och där knappen Scriptverktyget

Scriptverktyget

 

När du klickar på knappen kommer en ruta upp som uppmanar dig att skapa en säkerhetskopia först. Klicka på OK om du redan gjort detta.

info scriptkörning

En ny ruta kommer upp. Klicka på Kör script

Kör script eller stäng

Nästa steg är att välja filen du fått från supporten via e-post. Klicka sedan på Öppna.

Välj fil

Det kommer upp en ruta där du frågas en sista gång om du vill köra den valda filen. Klicka på OK

Bekräfta vald fil

Filens innehåll läses in och körs i programmet. När det är klart kommer en bekräftelse.

Script kört framgångsrikt

 

Verktyg

 VarningAnvänd funktionerna i denna flik i samråd med support.
 

 

verktyg

Återställ till standardplats

Användning av scriptverktyget

Återställ kolumnmallar

Öppna servicefönster

Visa felloggar