Säkerhetskopiera dokument

Vill du att de dokument du sparat i programmet skall ingå i en säkerhetskopia så klickar du på Konfiguration i vertikala menyn. Sedan programinställningar i den vänstra menyn.

Bocka sedan i Spåara dokument i säkerhetskopia.

spara dokument sakerhetskopia

Säkerhet i Godman Redovisning

Programmets absolut viktigaste egenskap är att du kan känna dig trygg med det administrativa arbete som berör dina uppdrag som god man. 

En säkerhetskopia innehåller den information du matat in samt ,om du vill, även kopplade dokument.

Skapa en säkerhetskopia

Klicka på Säkerhet i den horisonella menyn.

Meny sakerhet

Sedan väljer du Skapa säkerhetskopia i menyn till vänster.

Nästa steg är att du klicka på knappen SKAPA SÄKERHETSKOPIA. Du kommer då få välja en plats där säkerhetskopian skall sparas.

skapa sakerhetskopia

välj plats för säkerhetskopian

 Som du ser i bilden ovan så är filnamnet även dagens datum. Spara genom att klicka på knappen Spara.
 

Återställ från säkerhetskopia

Klicka på menyvalet Återställ från säkerhetskopia.

Sedan klickar du på knappen ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIA. Du får då välja en säkerhetskopia du skall återställa till. 

 aterstall sakerhetskopia

Skapa säkerhetskopia automatiskt

Istället för att skapa säkerhetskopior manuellt kan du ställa in så programmet gör en säkerhetskopia varje gång du stänger av.

Börja med att skapa en mapp på den plats där du vill att säkerhetskopiorna skall sparas. Döp den till exempelvis Godman säkerhetskopior.

När du sedan gjort detta så klickar du på Konfiguration i vertikala menyn. Sedan programinställningar i den vänstra menyn.

Bocka sedan i Utför automatisk säkerhetskopiering vid programavslut.

Välj sedan plats genom att klicka på de tre (3) prickarna.

automatisk sakerhetskopia

Ett fönster öppnas där du väljer en plats där säkerhetskopiorna skall sparas. Klicka sedan på OK

spara konfig sakerhetskopia

När detta är gjort klickar på SPARA INSTÄLLNINGAR

spara konfiguration

Programmet kommer du spara en säkerhetskopia när du avslutar.

På startsidan står det vart den kommer sparas

sakerhetskopia info startsidan

 

När du sedan avslutar så kommer en liten indikation upp på att den sparas.

sakerhetskopia sparas

Säkerhetskopiera dokument

Vill du att de dokument du sparat i programmet skall ingå i en säkerhetskopia så klickar du på Konfiguration i vertikala menyn. Sedan programinställningar i den vänstra menyn.

Bocka sedan i Spåara dokument i säkerhetskopia.

spara dokument sakerhetskopia
.......

Återskapa datafil

Om du vill tömma godmanprogrammet helt och börja om på nytt så finns det en funktion som heter återskapa datafil

Klicka på Säkerhet och sedan Återskapa datafil.

återskapa datafil i godmanprogrammet