Featured

Uppdatering 2024.1 finns nu tillgänglig

En uppdatering till Godman Redovisning 2024 finns nu tillgänglig.

När du startar programmet kommer det efter ca 10 sekunder upp en ruta om att det finns en uppdatering tillgänglig. Följ instruktionerna som kommer upp.

En mycket efterlängtat funktion är att programmet nu känner av själv vilken utgift du sist använde för en angiven inkomst. Bra när man bokför skatten isamband med en inkomst. 

Featured

Skriv ut dagbok baserat på vald händelse

En efterlängtad funktion är att kunna skriva ut dagboken filtrerat på en unik händelse. Från version 2024.1 är det nu möjligt. Du kan antingen skriva ut alla händelser för perioden eller för en vald händelse.

Båda varianterna skriver även ut summerad tid samt eventuella utlägg. Prfekt när du sammanställer årsredogörelsen.

Featured

Tranås årsblankett uppdaterad

Nu finns en ny version av års/slutredovisningsblanketten för er som verkar i Tranås.

Uppdatera blanketterna och välj sedan A1006-24.

OBS! För bankkonton som disponeras av huvudmannen själv skall de läggas in i fliken Bankkonton som disponeras av huvudmannen själv.

Featured

Godman Redovisning 2024

Utgåva nummer 17 av Sveriges äldsta och mest använda program för gode män har nu sett sitt ljus.

Behovet av gode män ökar dessvärre hela tiden och det blir samtidigt svårare för överförmyndarna att nyrekrytera. Det finns många anledningar till det .En är att det blir mer komplexa uppdrag då fallgroparna till ekonomiskt obestånd blir allt förädiskare och lömskare. Men även att den allmäna psykiska ohälsan ökar, särskilt hos våra yngre medborgare, som kan bidra till att uppdragen blir väldigt tuffa på ett personligt plan för både god man och huvudman, ja även för dennes anhöriga.

Nåväl, om vi lämnar den medmänsliga biten som inga dataprogram i världen kan rå på (som tur är) trots AI och andra snackisar fokuserar vi lite på de administrativa utmaningarna som ni gode män har.

Featured

Ny filtrering vid bankimport

Från version 2023.7 är filtreringsfunktionen lite omgjort vid bankimporten. Det är nu fyra olika filtreringsmöjligheter för redan bokförda kontohändelser.

godman23 filter bankimport

Alla kontohändelser för perioden

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort bokfört för den aktuella perioden.

Alla kontohändelser inom inlästa datum

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort mellan de datum första och sista posten i den inlästa filen.

Kontohändelser markerat datum

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort på det datum för den rad du markerat i vänster kolumnen ( de inlästa kontohändelserna)

Endast importerade kontohändelser

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar som gjorts via en inläst fil.

Featured

Godman Redovisning nu på Microsoft Store

Nu finns programmet för nerladdning via Microsoft Store som är en distrubitions och föräljningsplats för digitala produkter och appar till Mirosoft Windows.

Featured

SEB - nytt sätt att hämta fil med kontohändelser

SEB har gjort lite ändringar i sin Internetbank. Det finns nu ett nytt sätt att ladda ner filer med kontohändelser. Det gamla sättet finns kvar men det nya är det som kommer upp som första allternativ.

Filerna är inte lika uppbyggda och just nu är Godman Redovisning bara kompatibelt med det nya sättet. Denna guide visar hur man gör.

Featured

Uppdatering 2023.5 finns nu tillgänglig

Nu finns det en uppdatering tillgänglig för Godman Redovisning version 2023. Det är uppdatering  nummer fem och innehåller förutom en del felrättningar lite nya funktioner.

Featured

Uppdatering 2023.4 finns nu tillgänglig

Nu finns det en uppdatering tillgänglig för Godman Redovisning version 2023. Det är uppdatering  nummer fyra och innehåller förutom en del felrättningar lite nya funktioner som exempelvis spara förvald bank, läs mer om det här

Featured

Förvald bank vid bankimport

Funktionen för att läsa in kontofiler från banken direkt i programmet har blivit mycket populär och omtyckt. Det har kommit in mycket förslag på förbättringar från er användare. Ett förslag är att det skall vara förvalt vilken bank man vill importera ifrån. Denna möjlighet kommer från version 2023.4

Featured

Uppdatering 2023.3 finns nu tillgänglig

Nu finns det en uppdatering tillgänglig för Godman Redovisning version 2023. Det är uppdatering  nummer tre och innehåller förutom en del felrättningar lite nya funktioner som exempelvis bankimport från Danske bank.

Featured

Utökad support

Vi erbjuder främst support via e-post (svar inom 24 timmar) samt support via fjärrhjälp vid överenskommelse. Ibland finns utökad support via telefon att tillgå. Tider och datum kommuniceras här samt på startsidan i Godman Redovisning programmet.

Webbaserade utbildningar och programgenomgångar genomförs flera gånger per år utan kostnader eller krav på att du har en licens. Läs mer för information.

Featured

Ny års/slutredovisningsblankett

Version 2023

Nu finns en års/slutredovisningsblankett som är lik den som används i Stockholm. Du installerar den via menyval Konfiguration - Rapporter & utskrifter

Läs mer om uppdatera och konfigurera rapporter och utskrifter

Blanketten för Stockholm heter A2020. Du kan se ett exempel på Års/sluträkning Stockholm

 

Featured

Fri uppdatering till version 2022

Pågrund av buggen med att det blir felmeddelande när man skapar en period för 2023 så har vi valt att alla som har programmet, oavsett versioner kan ladda ner och installera version 2022.5. Det innebär alltså för er som sitter med en tidigare huvudversion får uppgraderingen utan kostnad.

Featured

Programfel vid skapande av period för 2023

Tyvärr har det visat sig vara ett programfel (i alla versioner fram till 2022.4) som gör att det blir felmeddelande när man skapar en period för 2023. 

Felet beror på att ett max valbart värde för en datumväljare under rapporter och utskrifter är satt till 2022-12-31 och det blir naturligtvis inte bra. 

Felet är åtgärdat och en uppdatering till version 2022 finns. Det kommer upp info som en automatisk uppdatering när du startar programmet (version 2022). Om det av någon anledning inte kommer upp som uppdatering när du startar programmet kan du ladda ner uppdateringen manuellt istället.