Programfel vid skapande av period för 2023

Tyvärr har det visat sig vara ett programfel (i alla versioner fram till 2022.4) som gör att det blir felmeddelande när man skapar en period för 2023. 

Felet beror på att ett max valbart värde för en datumväljare under rapporter och utskrifter är satt till 2022-12-31 och det blir naturligtvis inte bra. 

Felet är åtgärdat och en uppdatering till version 2022 finns. Det kommer upp info som en automatisk uppdatering när du startar programmet (version 2022). Om det av någon anledning inte kommer upp som uppdatering när du startar programmet kan du ladda ner uppdateringen manuellt istället.

Det finns två allternativ

1. Ladda ner kostnadsfri uppdartering, se nedan

2. eller uppgradera till senaste program, Godman Redovisning 2023. Mer info på UPPGRADERA TILL 2023

Ladda ner Godman Redovisning 2022

 

Använder du Windows7 så kommer det inte funka utan då är du tvungen att installera version 2021.2 Win7 edition som du finner under versionshistorik.

Så här uppgraderar du kostnadsfritt till version 2022