Versionshistorik

Snabblänkar

2024: 2023 : 2022 : 2021 : 2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 2016.3 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 : 2010 : 2009 : GRP 2.0

Version 2024.2

Datum: 2024-04-08

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Vid ny utgift som är kopplad till inkomst så kommer fråga upp om det är rätt utgiftpost (vid skatt)
 • Historik lista över skapade säkerhetskopior (visas under Säkerhet fliken)

Buggrättningar

 • Kopiera dagbokspost så hänger inte tiden med.
 • Programinställningar: Om det inte anges värde för ersättning arbete eller bil blir det fel när man skriver ut arvodesunderlag.
 • Decimaler för andelar i årsblanketter funkar inte på alla ( 2 decimaler)
 • Bugg i hämta senast kopplad utgiftpost.
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2024.1

Datum: 2024-02-13

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Ny/ändra inkomst: - vid skattepliktig inkomst = röd text eller ej skattepliktig inkomst = grön text
 • Händelser: Lagt till Bevaka rätt, Förvalta egendom, Sörja för person
 • Utskrift dagbok: Skriva ut baserat på vald händelse
 • Två nya utseendemallar (Windows 11 -2 samt Windows 11 Dark 2)
 • Bokföring av skatt kollat till inkomst: Föreslås den utgiftpost som senast användes till vald inkomst ( om de har matchande verifikationsnummer)
 • Diverse utskrifter omgjorda
 • Standard kassabok med noteringsfält och liggande format
 • Flera nya års/slutblanketter

Buggrättningar

 • Återställning av säkerhetskopia. Lösenordsfel när den innehåller dokument.
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2024.0

Datum: 2024-01-14

Huvudversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Dokumenthantering: Kan lagras i speciell mapp och ingå i säkerhetskopior (konfigurering). Läs mer
 • Dokumenthantering: Dokument kopplade till vald period. Kopieras över till ny om man vill.
 • Säkerhetskopior krypteras
 • Timmersättning arbete kan sättas indviduellt för huvudman. Om inget anges läses det belopp in som ligger i allmäna ersättningar. Läs mer.
 • Bankimport: Kunna ange olika verifikat nr när man bokför en inkomst tillsammans med skatt (utgift)
 • Bankimport. Verifikat nr för utgift
 • Bankimport: Verifikat nr för överföringar
 • Återkommande händelser: Notering kommer med i listan över aktuella händelser.

Buggrättningar

 • Månadsvis översikt. Gör man en ändring och går tillbaka måste man byta månad för att se ändringen
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2023.7.0

Datum: 2023-10-03

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

Buggrättningar

 • I fönstret för kontohändelser: Fel när man tar bort en kontohändelse och det inte finns några fler.
 • Bankimport Nordea: Bugg för CSV filer fixat.
 • Bankimport: Laddar man upp en fil med händelser i en senare månad en sista bokförda händelsens månad visas fel saldo i tabellen för valt bankkonto ( OBS! ej bokföringsfel, bara visuellt).
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2023.6.0

Datum: 2023-09-07

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Bankimport , nu möjligt för Skandiabanken.

Buggrättningar

 • Bankimport: SEB 
 • Bankimport Swedbank
 • Bankimport Sparbanken
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2023.5.0

Datum: 2023-06-18

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Koppla flera utgifter i samband med bokföring av en inkomstpost inläst från bankfil (ex skatt, utmätning). Läs mer om bankimport.
 • Nytt programutseende. Dark mode variant 2. Läs mer om programutseende

Buggrättningar

 • Bankimport: SEB har ändrat i filstrukturen för kontofilerna. 
 • Blir fel när man försöker bokföra en överföring vid bankimport från fil om det inte filnns minst två bankkonton. 
Har du problem med installationen, läs om programinstallation.

Version 2023.4.0

Datum: 2023-04-17

Nya funktioner och förbättringar

 • Nya ikoner på ett flertal funktionsknappar
 • Bankimport: Helt förändrad layout flör att göra det enklare och mer logiskt
 • Endast Nordea att välja. Programmet har koll på om det är nya eller gamla Nordea
 • Bankimport: Stöd för Danske bank filer i xlsx format
 • Bankimport: Välja förvald bank och spara ( unik för varje huvudman).
 • Skapa ny period: Noteringar för bankmedel kopieras istället för att det ersätts med tidigare utg belopp.

Buggrättningar

 • Bankimport: Nya Nordea. Om det finns reserverade belopp funkar det inte med csv fil.
 • Bankimport: Ibland problem med Danske bank CSV format ( beroende på komma eller semikolon separering)

ladda nerLadda ner version 2023.4.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2023.4.0.0 som zippad fil ca 40mb


Version 2023.3.0

Datum: 2023-03-15

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Vårdnadshavare inlagt som förvaltartyp
 • Import från bank: Stöd för Danske bank
 • Bokföra flera inkomster (via inläst bankfil): Kontrollerar att hela beloppet är valt för inkomster innan man kan bokföra
 • Import från bank: Lägga till överföringar.
 • Års/slutredovisningsblankett Mariestad och Töreboda
 • Möjligt att läsa in säkerhetskopia när programmet är i testläge

Buggrättningar

 • Utskrifter/rapporter - väljer man kontospecifikation är det tomt i rutan för val av konto
 • Vid ändring av postnamn i kontoplan så är det fel i beräkningen av antalet transaktioner postnamnet används
 • Kontoplaner: Der går att radera ett postnamn om en annan huvudman använder samma kontoplan.
 • Bokföra flera inkomster (via inläst bankfil) genererar fel om man lägger till fler utgifter.
 • Felmeddelande kan komma upp när man öppnar en huvudman

ladda nerLadda ner version 2023.3.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2023.3.0.0 som zippad fil ca 40mb


Version 2023.2.0

Datum: 2023-02-12

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • NY FUNKTION:_ Dela upp en inkomst i flera (vid bankimport) Läs mer om dela inkomst
 • Ny blankett: Års/slutredovisning likt Stockholm (A2020)
 • Låta bankimporten ligga kvar när man byter funktion
 • Ändrat så att det är transaktionsdatum som används för handelsbanken och sparbanken
 • Kopiera med notering när man skapar en återkommande händelse
 • I TEST läge kan man läsa in en säkerhetskopia

Buggrättningar

 • Bankimport via fil: Handelsbanken och sparbanken. Ibland står det 0 (noll) som belopp.
 • Bankimport via fil: Nordea - filer som innehåller reserverade belopp skapar felmeddelanden.
 • Import från version 2013: Tappar vissa uppgifter.
 • Uppdateringsscript för version 10.2016.6 funkar inte

ladda nerLadda ner version 2023.2.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2023.2.0.0 som zippad fil ca 40mb


Version 2023.1.0

Datum: 2023-01-29

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Nytt tema för programutseende. Inspirerat av Windows11
 • Vid inläsning av bankfil: Meddelande om man försöker göra en överföring fast det inte finns minst 2 bankkonton.

Buggrättningar

 • Kryssar man ur i ny period så förs de över ändå
 • Inläsning från bankfiler: Swedbank kontofiler, diverse felrättningar
 • Inläsning från bankfiler: Fungerar med både nya och gamla Internetbanekn NORDEA
 • Inläsning från bankfiler: SEB och NORDEA. Tar inte med reservationer, endast bokförda händelser
 • Inläsning från bankfiler: Handelsbanken: Stöd för filer både med och utan saldo (uttdrag äldre en 1 månad)

ladda nerLadda ner version 2023.1.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2023.1.0.0 som zippad fil ca 40mb


Version 2023.0.0

Datum: 2023-01-17

Huvudversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Listan över huvudmän, ersätt typ med aktnummer
 • Kolumnväljare i listan över huvudmän. Man kan välja vad för information som skall visas.'
 • Årsblankett Linköping
 • 'Markera flera rader för inkomster/utgifter/överföringar och radera.
 • Stöd för Nordeas nya filer för kontohändelser (CSV format)
 • Inläsning kontofil från SEB: Funkar både för privatkonto och företagskonton
 • Vid bankimport döljs sadokolumnen om saldo ej finns med i filen
 • Benämningen relationer är ändrad till kontakter

Buggrättningar

 • Dubbelklickar på överföringar tabellen om den är tom genererar ett fel.
 • Inläsning från bankfil:ICA banken, hoppar över de första 6 raderna.
 • Justera kolumnbredd på huvudmanlistan.
 • Filinläsning från Swedbank. Fel vid utbetalning från Fkassan och bostadstillägg
 • Om huvudmannen är arkiverad går det att skapa/ändra/radera dokument
 • Om huvudmannen är arkiverad går det att skapa/ändra/radera skuld
 • Återkommade händelse skapas även om perioden slutar innan. Ex för augusti skapas den även om perioden slutar den 2/8
 • Import av datafil sker inte från vissa programversioner baserat på underversioner av programvaran

ladda nerLadda ner version 2023.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2023.0.0.0 som zippad fil ca 40mb


Version 2022.5.0

Datum: 2023-01-16

Serviceversion (signerad)

Buggrättningar

 • 2023 års buggen

ladda nerLadda ner version 2022.5.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.5.0.0 som zippad fil ca 36mb


Version 2022.4.0

Datum: 2022-02-20

Serviceversion 

Nya funktioner och förbättringar

 • Dokumenthantering. Har man många (300-400 och fler) tar det lång tid att ladda listan och programmet "fryser".
 • Koppla dokument vid överföringar.
 • Diagram period röd färg för utgifter och grönt för inkomster.
 • Sortering dagboksposter. Datum , sedan den ordning de skapats. Dvs om flera på samma datum så sorteras de i den ordning man lagt in dem, inte på benämning.
 • Personnummer för huvudman måste anges med 13 tecken (ÅÅÅÅMMMMDD-XXXX).
 • Bekräftelse vid programavslut.
 • Listan vid import kontohändelser från fil går att sortera så man enklare kan bokföra flera samtidigt av samma kontoslag.

Buggrättningar

 • Inläsning Handelsbanken. Formatet är fel vid SHB exportfunktion Skall vara xls men blir i htm.
 • Inläsning NORDEA. Vid reserverade kontohändelser blir det inläsningsfel.
 • Inläsning NORDEA. Om saldo informationen saknas (om det är kontohändelser äldre än 3 månader) blir det inläsnigsfel.
 • Ekonomisk översikt uppdateras inte om man ändrar period. Man måste först välja en annan månad för att perioden skall justeras.
 • Vid kopiering av inkomst följer inte text i noteringsfältet med.
 • Programfel om man klickar på Huvudmän menyn under tiden en enskild huvudman laddas.

ladda nerLadda ner version 2022.4.0.0 ca 41mb [icon style="icon-youtube-play"/] Se en film som visar hur man installerar programmet

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.4.0.0 som zippad fil ca 36mb


 

Version 2022.3.0

Datum: 2022-01-22

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Koppla dokument till en enskild verifikation(inkomst/utgift) Mer info om dokument och kontohändelser
 • Kontrollfunktion som kollar att inga inkomster/utgifter eller överföringar är 0 kr
 • Vid kopiering av inkomst så skall skatten kopieras med som utgift om detta är valt
 • Skapa överföringar från bankhändelser via bankfil Läs mer om detta
 • Bokföra skatt direkt vid import av kontohändelse från bankfil Läs mer om detta
 • Importera flera kontohändelser samtidigt från bankfil Läs mer om detta
 • Länsförsäkringar tillagt i import från bankfil
 • A2013 - dynamisk adress till öf
 • Ny utseendemall: Ljus/mörkblå
 • Stort antal designförbättringar

Buggrättningar

 • Överföringar: Är beloppet 0 så blir det fel.
 • Konfiguration: Label för utseende avaktiverad.
 • Vid val programutseende mall lå eller grå/grön syns inte vissa knappar i sin helhet.
 • Kopiera skuld. Listan med skulder markerar inte rätt skuld i alla lägen.

ladda nerLadda ner version 2022.3.0.0 ca 40mb

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.3.0.0 som zippad fil ca 36mb


 

Version 2022.2.0

Datum: 2021-12-27

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Checklista/guide vid års/sluträkning se film https://youtu.be/F4BX_mDYnhA
 • Dagbok/körjournal: Man kan välja avbryt i bekräftelserutan ifall man vill kompletera med mer information.
 • Övriga upplysningar: Texten lättare att läsa utan att behöva klicka på Ändra knappen.
 • Övriga upplysningar: visar antalet tecken.
 • Länkar till instruktionsfilmer under Om -> Hjälp

Buggrättningar

 • Rapport kassabok: Ändrar man till fallande sortering följer inte saldokolumnen med.
 • Import från tidigare version: Om en HM inte har en period kommer inte kontoplaner med för resterade huvudmän.
 • Övriga upplysningar: Om man klickar avbryt vid spara så återställs inte texten till det som var innan.

ladda nerLadda ner version 2022.2.0.0 ca 40mb

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.2.0.0 som zippad fil ca 36mb


 

Version 2022.1.0

Datum: 2021-12-03

Serviceversion

Buggrättningar

 • Rapport kassabok. När man ändrar till stigande sortering till stigande visas utgift kontoplan istället för bankmedel.
 • Filimport från bank. Ibland ej unika identifiering för transaktion så det kommer upp att den redan är sparad fast så ej är fallet.
 • Filimport från bank. Ibland saknas bankkontonamn i noteringsfältet för importerad transaktion.
 • Import från tidigare version fungerar endast mot version 2021.

Instruktionsfilmer https://youtube.com/playlist?list=PLpq_9F4EFUBJw_AsX-o_CD7sR0Vb3SfEX

ladda nerLadda ner version 2022.1.0.0 ca 38mb

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.1.0.0 som zippad fil ca 36mb


 

Version 2022.0.0

Datum: 2021-11-16

Huvudversion

Nya funktioner och förbättringar

Buggrättningar

 • Trunkerar text i generella dagboken vid utskrift.
 • Utgifter. När man klickar på Spara + Ny och kryssat i att det är ränta eller amortering så avbockas inte detta när ny kommer upp igen.
 • När man ändrar en utgift att det avser amortering sparades det ej.
 • När man ändrar en utgift att det avser ränta sparades det ej.
 • Felmeddelande rotelement saknas kan komma upp ibland när en lista skall laddas. Detta sker då det blivit något fel i konfigfil för listan. Implementerat GridView_DataError event för alla griddar.
 • OM ej IE finns på datorn funkar inte länkar på startsidan.

Instruktionsfilmer https://youtube.com/playlist?list=PLpq_9F4EFUBJw_AsX-o_CD7sR0Vb3SfEX

ladda nerLadda ner version 2022.0.0.0 ca 38mb [icon style="icon-youtube-play"/] Se en film som visar hur man installerar programmet

ladda ner som zippfilLadda ner version 2022.0.0.0 som zippad fil ca 36mb


 

Version 2021.2.0

Datum: 2023-01-10

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Uppdaterat ett antal rapporter

Win7 version  utan webbläsarfunktion


 

Version 2021.0.0

Datum: 2021-11-29

Huvudversion

Nya funktioner och förbättringar

 • I generella dagboken: Om användaren skriver in en händelse så skapas den automatsikt vid spara av dagboksposten.
 • Visar utgående belopp på förvalda bankkontot direkt i fliken period.
 • Bilagor för bankmedel. Kunna välja om de gäller A eller D eller för båda.
 • Uppdaterade blanketter (sker löpande för denna huvudversion).
 • Programoptimeringar
 • Förbättrad imortfunktion från tidigare versioner.

Buggrättningar

 • Generellla dagboken. Om en händelse är borttagen så blir det fel om man har kvar en post med det namnet. Nu skapas den på nytt igen.
 • Dokument kopplat till bilaga raderas inte vid radering av bilagan.
 • Vid radering av dokument så uppdateras inte listan diekt utan man måste byta val i menyn och sedan gå tillbaka.
 • Generella dagboken. Klickar man på ny efter att man tittat på en annan så ligger texterna kvar.
 • Visar ursprungsdatum istället för aktuellt datum i listan över aktuella återkommande händelser.

ladda nerLadda ner version 2021.0.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2021.0.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.5.0

Datum: 2020-03-11

Serviceversion

Buggrättningar

 • När man markerar ett bankkonto och klicka på Transaktioner markerad kommer alla bankkontons transaktioner upp.

ladda nerLadda ner version 2020.5.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2020.5.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.4.0

Datum: 2020-02-29

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Uppdaterat utgivarcertifikat

Buggrättningar

 • Utgifter, står att de är skattepliktiga vilket är fel

ladda nerLadda ner version 2020.4.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2020.4.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.3.0

Datum: 2020-02-10

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Ta vistelseadress i körjournalen som nr 1 om den finns.
 • Överföringar: I listan så visas även noteringsfältet.
 • Blankett för dagbok som är förvald (C1000) tar med både tid och ev utlägg.
 • Ändra text i huvudmanlistan så den visar både antal aktiva hm och arkiverade hm.

Buggrättningar

 • Vid Nytt tillgång/värdepapper. Om det inte finns matchande postnamn i kontoplanen blir ändå kryssrutan aktiv vilket medför att det kommer felmeddelande.
 • Tar inte med verifikation nummer vid bokföring av EN enskild återkommande händelse.
 • Kassaboken tar inte med poster för bankemedel som tillkommit under året om man väljer hela året.
 • Ekonomisk översikt samt kassabok. Väljer man månad så tar den med nästkommande månad första dag.
 • Ekonomisk översikt - rapport öppnas externt. Blir fel. Missing or invalid parameter value. Please input valid data for all parameters.
 • Aktuella händelser, datum visas inte i listan.

ladda nerLadda ner version 2020.3.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2020.3.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.2.0

Datum: 2019-12-31

Serviceversion

Buggrättningar

 • Ekonomisk översikt: Tillgångar, skulder som ligger har annat startdatum än det som valts kommer med ( visas dock som värde 0)
 • Återkommande händelser: Om man kryssar i att inte ange vernr så kommer det ändå med.

ladda nerLadda ner version 2020.2.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2020.2.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.1.0

Datum: 2019-12-15

Serviceversion

Nya funktioner och förbättringar

 • Generella dagboken. Kunna välja år
 • Dokumenthanteringen. Kunna välja endast aktiva huvudmän
 • Autokomplettera för bankmedel och postnamn i utskrifter
 • Autokomplettera kontonamn överföringar
 • Vid installation av kontoplan blir alla inkomster automatiskt markerade som skattepliktiga

Buggrättningar

 • Årsredovisningar. Alla 0:or(noll) tas bort i antal (tillgångar) på några av årsredovisningarna
 • Kassaboken. Om perioden inte startar 1/1 blir det fel om man väljer hela året.
 • Datumväljare för period är alltid 1/1 eller 31/12 oavsett vad perioden har för datum
 • Tillgångsföreckningen blir tom om perioden inte startar 1/1
 • Tusenavskiljare i den ekonomiska översiktsvyn saknas

ladda nerLadda ner version 2020.1.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 2020.1.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2020.0.0

Datum: 2019-11-25

Huvudversion

Nya funktioner

 •  En ekonomisk översiktsbild för huvudmannen där man kan välja månadsvis för att se en komplett bild över huvudmannens ekonomi.
 • Samma vernr som inkomsten då man väljer att bokföra skatten direkt.
 • När man väljer att bokföra skatt direkt så kommer det postnamn för utgifter som avser skatt att vara förvalt.
 • Autokomplettera rullister där val av månader sker.
 • Välja hela perioden eller månad för utskrift ekonomisk översikt.
 • Listan över installerade kontoplaner: Möjlighet att sortera bort dem som är för arkiverade huvudmän.
 • Möjlighet att låta propgrammet föreslå senast bokförda belopp för valt postnamn vid ny inkomst eller utgift (ställs in i programkonfigurationen och är aktiverat som default). Läs mer här
 • Summering tabeller med fet text och högerställd.
 • TESTLÄGE. Separat datafil om man vill testa lite utan att påverka huvuddatabasen. Bra även om man skall visa programmet för någon annan. Läs mer här
 • Två nya teman (flytande och flytande mörk)

Buggrättningar

 • Rapport - dagbok. Flytta vänstermarginal så att det inte kommer upp i hålslagnignen. Se över centrering datum.
 • Om HM's personnmummer inte har 19 framför sig så blir det fel vid beräkning födelsedag då programmet tror att det är 20 som skall in.
 • Skapar ej vernr vid bokföring av ALLA återkommande händelser.
 • Gick att kryssa i att utgiften gäller amortering för en utgift även om det inte finns skulder
 • I generella uppgifter valdes inte aktuellt år som förvalt i rullistan för val av år.
 • Kontroll av redovisning meddelar fel om man har 0 i ing saldo och 0 i utgående saldo samtidigt det bara finns ett bankkonto för huvudmannen.
 • Klickar man på en kontoplan och sedan utan att markera ett postnamn och klickar på ändra blir det fel.
 • Överföringar. Gick att öppna överföringsfönster även om det bara fanns ett bankkonto.
 • Diverse grafiska buggar fixade.

ladda nerLadda ner version 10.2020.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2020.0.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.9.0

Datum: 2019-06-16

Nya funktioner och förbättringar

 • Ny blankett för tillgångsförteckning. G1001 - Tar med bankmedel som ligger i fliken redovisas ej och summerar under tillgångar
 • Återkommande händelser - Går att välja vilket datum som helst under perioden vid bokföring av ny händelse.
 • Grafikkomponent version: 2019.2.508.40
 • Datakomponent version: 5.11.1328.0
 • Rapportkomponent version: 13.1.19.514

Buggrättningar

 • Bankmedel som ligger i fliken redovisas ej kommer inte med i tillgångsförteckningen
 • Ingen vertikal scrollist i överiga upplysningar.
 • Antal tecken i bilaga benämning för få (förväxlat begränsning med bilaga nr).
 • Fel och litet typsnitt för notering vid ny/ändra verifikation.
 • Vid bokning av skatt (utgift) i samband med skattepliktig inkomst så stängs inte utgiftfönstret efteråt.

ladda nerLadda ner version 10.2019.9.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.9.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.8.0

Datum: 2019-05-12

Nya funktioner och förbättringar

 • Vid utgift kan man välja om det avser ränta på en skuld. Precis samma funktion som för amortering.
 • Ny hjälpfunktion i vissa rutor. Mer information om det här.
 • Standard årsräkning är A1008

Buggrättningar

 • Överföringar - när man öppnar en överföring är inte rätt bankkonto valt i vissa lägen ( obs påverkade inte bokföringen)
 • Återkommande händelser - om perioden inte slutar i december så bokas återkommande händelse för varje månad oavsett dagen ( ex period sut 22/4 så bokas ev händelse för april med dagar efter 22)
 • Diverse layoutbuggar rättade

ladda nerLadda ner version 10.2019.8.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.8.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.7.0

Datum: 2019-04-17

Nya funktioner och förbättringar

 • Efter nerladdning av blankettarkiv uppdateras listan automatiskt genom att rullistan för val av utskriftstyp sättts till valet Välj rapportmall....
 • Inställning - programmets utseende kan man välja inget som designmall.
 • Större mellanrum mellan belopp och kontonamn i tabellen för inkomster och utgifter
 • Möjlighet för att i årsblankett skriva in bankmedel som ej redovisas i samma lista som övriga tillgångar (exempel A1008)
 • Under bankmedel/kontanter ändrad text för flikarna. Bankmedel som skall redovisas respektive inte redovisas.

Buggrättningar

 • Överföringar - Spara + Ny sätter inte om från konto till förvalt bankkonto ( så funkar det på inkomster och utgifter)
 • Fältet för personnummer godman visar inte sista tacknet om man angivit personnummer i förmattet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
 • Generella dagboken: Vid ny post så föreslås alltid 27/10 2018. Skall vara dagens datum eller senast använda.
 • Ny utgift: Är det en amortering på ett lån och man valt annat lån än det förvalda och klickar på SPARA + Ny blir amorteringen på fel bankkonto.

ladda nerLadda ner version 10.2019.7.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.7.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.6.0

Datum: 2019-03-21

Nya funktioner och förbättringar

 • Ett extra textfält för huvudman notering som sedan visas som en egen kolumn i listan för huvudmän
 • Uppdaterat utgivarcertifikat
 • Mindre radavstånd i rullistor

Buggrättningar

 • Gamla dagboken och körjournalen fungerar inte att spara
 • Blått tema fungerar inte att välja då temafilen inte ligger med

ladda nerLadda ner version 10.2019.6.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.6.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.5.0

Datum: 2019-03-02

Nya funktioner och förbättringar

 • Export till Excel ifrån tabeller. Inkomster, utgifter, överföringar, tillgångar, skulder, bankmedel
 • Utskrift för kontospecifikation har justerats något
 • Rullistor för val föreslås värde (filtrering) baserat på vad man skriver in. Ex börjar man skriva B så visas bara de poster som börjar på B
 • När man ändrar programmets utseende (tema) sker ändringen direkt.
 • Grafikkomponent version: 2019.1.219.40
 • Datakomponent version: 5.11.1328.0
 • Datamotor version: 3.27.1
 • Rapportkomponent version: 13.0.19.222

Buggrättningar

 • Kontospecifikationen för utgifter fungerade inte.
 • Ändra en transaktion: Om man i fönstret för alla transaktioner för ett valt bankkonto väljer Ändra utan att markera en rad så kommer det ett upp ett felmeddelande.
 • Om man bara har en huvudman och den är arkiverad så är inte knappen för arkiverade huvudmän aktiverad.
 • Överföringar: När man ändrar bankkonto uppdateras inte aktuellt saldo för det valda bankkontot.
 • När demoperiod gått ut och man matar in skarp licensnyckel startar importguiden igen.

ladda nerLadda ner version 10.2019.5.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.5.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.4.0

Datum: 2019-02-15

Nya funktioner och förbättringar

 • Utskrifter/rapporter visas i samma fönster som övriga programmet.
 • Export till Excel för utskrifter/rapporter
 • Standardinstallerad årsredovisning ändrad till en annan layout (A1002)

Buggrättningar

 • Vid ändring av återkommande händelse: om dag är större än aktuell månads sista dag blir det felmeddelande och ändringen går ej igenom.

ladda nerLadda ner version 10.2019.4.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.4.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.3.0

Datum: 2019-01-26

Nya funktioner och förbättringar

 • Programinställningar - ersättningar. Fälten begränsade till endast heltal
 • Ta bort kolumner i listan för huvudmän ( exempelvis kolumnen huvudmantyp kan tas bort). Högerklicka på en kolumn och välj Göm kolumn.
 • Flyttat kolumnen ver nr till vänster i tabeller för inkomster, utgifter och överföringar
 • Val från version 2018 utseende/färg mallar
 • Ändrat utseende mall till grå/blå som standard.
 • Uppdaterad rapportkomponent version: 10.0.16.113
 • Uppdarerad datakomponent version: 5.11.1307.0
 • Uppdaterad grafikkomponent: 2019.1.117.40

Buggrättningar

 • Blankett A2012: Fel på huvudman ort. Blir gatuadress på både ort och vistelseort
 • Visning startsidan - år vid födelsedag ser ibland konstigt ut.
 • Tabeller hoppar när man markerar rad en bit ner.
 • NULLTEXT blir plottrig när det inte finns något i tabeller, ex dagboksposter.
 • Växlar postnummer och ort i generella kontaktregistert när man skapr en ny.
 • Visning för aktuellt saldo förändras inte i ny inkomst/utgiftfönster när man väljer annat bankkonto (endast vid ändring av datum).
 • Kontoplaner. När listan över inkomster eller utgifter för en kontoplan är lång syns inte sista raden tydligt.

ladda nerLadda ner version 10.2019.3.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.3.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.2.0

Datum: 2018-12-31

Buggrättningar

 • Vid ny period så förs inte utsprungsid för återkommande händelse med och då blir det fel när man väljer att bokföra alla händelser.
 • Vid extern rapportvisare funkar inte datum i körjournalen
 • Vid extern rapportvisare funkar inte utskrift av dagbokspost
 • Knapp för utskrift av alla bankmedel saknas under bankmedel

ladda nerLadda ner version 10.2019.2.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.2.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.1.0

Datum: 2018-12-28

Nya funktioner

 • Programkonfiguration: Val om man vill kunna spara programfönsters placering och storlek. Default är att denna funktion är avstängd (kan vara problem med dubbla skärmar).
 • Meddelande på startsidan om det ej finns Internetåtkomst ( krävs för nyheter, blanketter och kontoplaner men påverkar inte programmets funktion för övrigt)
 • Justeringar i programvarans användarvillkor (med avseende på utskrifter av blanketter och dess innehåll)
 • Årsredovisning A2011 Härryda, Kungsbacka, Partille, Mölndal
 • Årsredovisning A2012 för Bollebygd,Skövde,Falköping,Svenljunga,Gullspång,Tibro,Herrljunga,Tidaholm,Hjo,Tranemo,Karlsborg,Vårgårda
 • Uppdaterad rapportkomponent version: 12.2.18.1129
 • Uppdarerad datakomponent version: 5.11.1278.0

Buggrättningar

 • Rapport A1073 funkar inte , en referens till en felaktig komponent
 • Vid flytt av datamapp funkar det inte att ladda ner kontoplaner och rapportmallar då undermapp saknas
 • Några länkar till information och hjälpsidor pekade fel
 • Dubbla scrolllister i vissa avsnitt
 • Felstavning - verifikation i utskrift
 • Generella dagboken - vid ändring av post så sätts alltid tidåtgång till 23:59

ladda nerLadda ner version 10.2019.1.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.1.0 som zippad fil


 

Version 10.2019.0.0

Datum: 2018-12-11

Nya funktioner

 • Skulder - nu kan utgifter som avser amorteringar kopplas till en skuld så man sedan kan se alla amorteringar för en vald skuld
 • Utgifter - när en utgift som avser en amortering ändras på beloppet så uppdateras även skuldens utg balans
 • Period - Vid ny period så kan man välja att kopiera återkommande händelser
 • Period - Vid ny period kan man välja att kopiera bilagor (man måste dock manullt ta bort eventuellt kopplade dokument från förgående perioder om de är inaktuella)
 • Listor och tabeller - Flytta kollumner genom att markera, hålla ner högerklick och dra.
 • J1010 utskrift skuld - listar med alla amorteringar
 • Vid uppgradering sker import från tidigare version automatiskt vid första programstart.
 • nya teman för designen (Blå, Grön och Rosa)

Buggrättningar

 • Konfiguation - program: Laddar inte sökväg till automatisk säkerhetskopia när fönstret öppnas.
 • Grafikproblem spara dokument. Knappar syns inte på alla datorer.
 • Scrollist saknas på inkomster och utgifter
 • Skalning dagboksfönster
 • Stavfel i kostnadsräkning (uttlägget kosnadsräkningen avser)

ladda nerLadda ner version 10.2019.0.0

ladda ner som zippfilLadda ner version 10.2019.0.0 som zippad fil


 

Version 2018.2.0.0

Datum: 2018-03-11

Förbättringar

 • Noteringsfältet för transaktioner kan ha radbrytningar
 • Direktlänk till supportverktyg i menyn Hjälp
 • Går att välja ja/nej för ÖF spärr för bankmedel som INTE redovisas under A och D
 • Installationsprogrammet ger val för installation alla eller endast aktuell användare
 • Installationsprogrammet ge möjlighet att ändra installationsmapp.

Buggrättningar

 • Noteringsfältet för återkommande händelse kunde bara innehålla 15 tecken
 • Notering följde inte med vid kopiering av utgiftspost
 • I vissa fall visas inte dagboksrutan korrekt
 • Årsredogörelsen fylls i med huvudmannens personuppgifter

ladda nerLadda ner version 2018.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2018.2.0.0 som zippad fil


 

Version 2018.1.0.0

Datum: 2018-01-10

Förbättringar

Nya funktioner

 • Vid kopiering av en utgift gär det att välja att det är en amortering

Buggrättningar

 • Skalningsproblem för vissa upplösningar fixade. Nu skalar programmet själv och funkar med alla upplösningnar och DPI inställningar
 • Går att sätta kommatecken i rutan för ersättning bil (skall anges i ören)
 • Gick inte att ändra noteringar för en skuld

ladda nerLadda ner version 2018.1.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2018.1.0.0 som zippad fil


 

Version 2018.0.0.0

Datum: 2017-11-25

Nya funktioner

 • Utskrift av listan med huvudmän görs på antingen arkiverade eller ej arkiverade.
 • Enklare hantering av blanketter. Laddas ner direkt från godman.se till programmet. Se film
 • Enklare hantering av kontoplaner. Laddas ner direkt från godman.se till programmet. Se film
 • Under bankkonton och kontanter döpa om flikarna. Upptas under A och D respektive Upptas INTE under A och D
 • Matcha utgiftspost mot en skuld vid bokföringstillfälle. Se film
 • Genrellt register för myndigheter, hemsidor och andra kontakter som inte är knutet till specifik huvudman.
 • Konfiguration: 100% vid förhandsgranskning av rapport.
 • Länk till bilaga från dokumentlistan.
 • Återkommande händelser. Kunna ändra noteringen.

Förbättringar

 • Diverse prestandaförbättringar

Buggrättningar

 • Om skärmupplösingen ändras blir det ibland ett programfel som inte går att komma runt om man inte raderar settingen för fönsterposition
 • Nationella inställningar och tal sätts till antal decimaler = 0 blir det fel i programmet.
 • Felstavning mindreårig. Skall vara minderårig / mindreårig.
 • Under Fastigheter/värdepapper och "Antal andelar" för lite decimaler (18829,3082), utan fältet är fullt efter 18829,308.
 • Utgifter, Utskrift markerad fungerar inte på den nedra knappraden
 • När man registrerat en inkomst och markerat att skatten skall bokföras direkt går det inte att välja datum om man klickar Spara + Ny efter att utgiften registrerats.
 • Går inte att tabba till sparaknappen vid ändra skuld.

ladda nerLadda ner version 2018.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2018.0.0.0 som zippad fil


 

Version 2017.1.0.0

Datum: 2017-03-12

Nya funktioner

 • Sortering på notering i inkomster och utgifter

Förbättringar

 • Större listruta för inkomst/utgiftsposter vid ny/ändra verifikation
 • Större listruta för bankkonto vid ny/ändra verifikation
 • Större listruta för bankkonton vid ny/ändra överföring

Buggrättningar

 • Blankett för omprövning av förvaltarskap är blank
 • Vid utskrift av dagbok och man väljer mellan 2 datum läggs det på en dag på slutdatumet
 • Import av datafil funkar inte i alla lägen (vid uppgradering från 2015 eller tidigre)
 • När man ändrar förvalt bankkonto/kontanter så flaggas inte det som tidigare var förvalt
 • Tabeller för inkomster och utgifter hoppar när de innehåller många rader (äntligen)
 • Tabbning i överföringarfönster funkar inte helt
 • Webdav funktionen fungerar inte under vissa omständigheter

pdf ikonManual för 2017 (i programmet finns hjälplänkar direkt under varje funktion, använd dem istället för manualen i ett första skede)

ladda ner Ladda ner version 2017.1.0.1 (2023 års buggen fixad samt NET Framework 4.5.2)

ladda ner som zippfilLadda ner version 2017.1.0.0 som zippad fil


 

Version 2017.0.0.0

Datum: 2016-12-11

Nya funktioner

 • Visa ett meddelande när en HM fyller år.
 • Ett anteckningsfält under överförmyndarinformationen.
 • Diagram som visar inkomster och utgifter månadsvis för varje huvudman för vald period (visas hela året oavsett periodens start och slut).
 • Dokumenthantering för huvudmannen finns nu även direkt under Huvudman så slipper man hoppa mellan moduler.
 • Koppla bilagor direkt till dokument.
 • Länk till bilaga från skuldlistan.
 • Länk till bilaga från tillgångslistan.
 • Länk till bilaga från dokumentlistan.
 • Inställning. Ställa in om information från godman.se skall visas på startskärmen.
 • Programmet kommer ihåg storlek på fönstret om man ändrat det (standard maximerat).
 • Programmet kommer ihåg placering på fönstret om man ändrat det (standard centrerat på skärmen).
 • Rapport A1006 Årsblankett Tranås
 • Kontoplan till Tranås

Förbättringar

 • Uppdaterad grafikkomponent (2016.3.913.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (10.2.16.914)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.5.649.0)
 • Fler tecken i belopp rent generellt. Nu är det max 9, höj till 10

Buggrättningar

 • Diverse länkar till hjälptexter pekade fel efter omstruktureringen å godman.se.
 • Kontoplaner. När det inte finns några kontoplaner kan man klicka på knapparna ändra, tabort vilket medför felmeddelanden.

pdf ikonManual för 2017 (i programmet finns hjälplänkar direkt under varje funktion, använd dem istället för manualen i ett första skede)

ladda nerLadda ner version 2017.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2017.0.0.0 som zippad fil


 

Version 2016.3.0.0

Datum: 2016-05-21

Nya funktioner

 • Huvudmantyp = ensamkommande så kan man lägga till bankmedel och bokföra inkomster och utgifter
 • Knappar för ny, ändra och ta bort finns även under kolumnerna i listor för inkomster/utgifter

Förbättringar

 • Uppdaterad grafikkomponent (2016.2.503.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (110.1.16.504)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.5.649.0)
 • När man klickar på tabort period, bankmedel, skuld eller värdepapper/fastighet måste man skriva RADERA först
 • Rapport V1000 - ändrat rubrik till Årsspecifikation
 • Ändrat till 12 tecken belopp för inkomst/utgift/överföring

Buggrättningar

 • I dagboken och anteckningar uppför sig markören konstigt ibland och det går inte att ändra i texten
 • Justeringar i A1020 och A1021 (vänsterjustering belopp)
 • Fönster för huvudman saknar scrollister när fönstret är litet eller det är låg skärmupplösning
 • Fönster för god man saknar scrollister när fönstret är litet eller det är låg skärmupplösning
 • Om det är 0 (noll) kr på ett bankkonto sista dagen i perioden blir det fel i redovisningskontrollen (men inte i utskrifter)

pdf ikonManual för 2016 (i programmet finns hjälplänkar direkt under varje funktion, använd dem istället för manualen i ett första skede)

ladda nerLadda ner version 2016.3.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2016.3.0.0 som zippad fil


 

Version 2016.2.0.0

Datum: 2016-01-23

Nya funktioner

 • Servicefönster vid programfel.
 • Utskrift, ny blankett. Omprövning av förvaltarskap.

Förbättringar

 • Uppdaterad grafikkomponent (2016.1.112.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (10.0.16.113)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.3.583.0)
 • Felmeddelande om datafil inte finns åtkommlig om man valt att lägga den på annan plats (nätverk).
 • Visa noteringsfält i listan för återkommande händelser.

Buggrättningar

 • begränsat antal tecken för belopp
 • Vid utskrift kassabok via externt program funkar det inte då från och till dag är omkastade i programkoden.
 • Uppdatera ink och utglistan vid skapande av ny period. Idag ligger förgående kvar tills man startat om hm.
 • Om man har fler än en överföring tänds inte ändra och tabortknappen.
 • Fel vid import av datafil från äldre versioner än 2015

pdf ikonManual för 2016 (i programmet finns hjälplänkar direkt under varje funktion, använd dem istället för manualen i ett första skede)

ladda nerLadda ner version 2016.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2016.2.0.0 som zippad fil


 

Version 2016.0.0.1

Datum: 2015-12-15

Nya funktioner

 • Koppla ett dokument (länk) till en bilaga i bilageregistret.
 • Dagbok och körjournal hopslagit. En dagbokspost kan innehålla resdata.
 • Arbetad tid kan anges i dagboken (används vid arvodesyrkande)
 • Restid kan anges som resdata (används vid arvodesyrkande)
 • Huvudmanstyp Ensamkommande flyktingbarn. När man väljer detta ändras redovisningsmöjligheterna så det blir enklare och mer avskalat.
 • Kostnadsberäkning för bilersättning, restid, arbetad tid samt utlägg. Sammanställs i rapporten för arvodesunderlag.
 • konfigurerbart belopp för reseersättning.
 • Konfigurerbart belopp ersättning för arbetad tid.
 • Skapat datum sparas för dokument i dokumentmodulen.
 • Vid huvudmantyp = Ensamkommande flyktingbarn kan man ange namn och telefonnmmer till offentligt biträde
 • Länkar till manual och supportsidor under varje funktionsfönster

Förbättringar

 • Programmet förberett för grafiska rapporter och utskrifter.
 • Uppdaterad grafikkomponent (2015.3.1104.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (9.2.15.1105)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.3.492.0)
 • Prestandaoptimeringar
 • Optimeringar för skalning av formulär
 • Optimeringar av rapporter och utskrifter

Buggrättningar

 • Vid öppnande av årsredogörelse kollar inte programmet om den skall öppnas i separat program eller ej.
 • Dagbok (gamla). Blir fel när man klickar på Spara + ny
 • Dagbok. Vid många poster så kommer det inte upp någon scrollruta
 • Ruta för gamla dagbok syns inte knapparna ordentligt.

pdf ikonManual för 2016 (i programmet finns hjälplänkar direkt under varje funktion, använd dem istället för manualen i ett första skede)

ladda nerLadda ner version 2016.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2016.0.0.0 som zippad fil

 


 

Version 2015.3

Datum: 2015-09-14

Nya funktioner

 • Dokumenthanteraren. Man kan välja att visa alla dokument.
 • Dokumenthanteraren. I listan står det nu namn på eventuell huvudman som dokumentet är bundet till.

Förbättringar

 • Programmet förberett för grafiska rapporter och utskrifter.
 • Uppdaterad grafikkomponent (2015.2.728.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (9.1.15.731)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.3.492.0)
 • Plus (+) i telefonnummerfält
 • Adressfält för hm kan vara 300 tecken
 • Förnamn för hm kan vara 50 tecken
 • Efternamn för hm kan vara 100 tecken
 • Ort för hm kan vara 100 tecken

Buggrättningar

 • Vid registrering av återkommande händelse så kan man inte ändra verifikationsnr. Vad man än skriver så blir det nästa lediga nr.
 • Vid registrering av återkommande händelse kryssar bort att man vill ange verifikationsnr blir det ändå nästa lediga nr.
 • Dagboken. När man sparat en ny post markeras den post som ligger överst i listan oavsett filtrering. Ändrat så den senast skapade markeras.
 • Det står Utbetalt till konto i rapport Q1000 (verifiaktion). Skall stå Utbetalt från konto:
 • Datumfältet i dagboken innehåller mellanslag.

pdf ikonManual för 2015

ladda nerLadda ner version 2015.3.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2015.3.0.0 som zippad fil


Version 2015.2

Datum: 2015-04-24

Nya funktioner

 • Visa tidsåtgång i listan för dagboksposter.
 • Man kan välja om man vill se saldot för valt datum eller periodens slutdatum under bankkonto vid registering/ändring av inkomst/utgift eller överföring.
 • Kopiera överföring
 • Knapp för egendefinerade rapporter
 • Knapp för grafisk årsöversikt (rapport)

Förbättringar

 • Programmet förberett för grafiska rapporter och utskrifter.
 • Uppdaterad grafikkomponent (2015.1.331.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (9.0.15.324)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.2.379.0)

Buggrättningar

 • Visa rätt datum för period i årspecifikationen.
 • Tillgångsförteckningen. Om det är 0 i saldo kommer bankkonto inte med.
 • Vid radering av skuld visas belopp istället för namn i bekräftelserutan.
 • Kassaboken listar ut för hela året även om man väljer en specifik månad.
 • Om man klickar på ändra i kontoplanen och det inte finns postnamn så blir det fel.
 • När man raderar en tidigare period inom samma år ställs inte period nr om. Blir fel i ex tillgångförtekningen.
 • När man bokför alla återkommande samtidigt kommer inte verikationsnummer med om man valt att dessa skall autogenereras.
 • Vid borttagning av en inkomst/utgiftspost som ligger till grund för en återkommande händelse så blir det fel. Nu uppmanas man att ta bort den återkomande händelsen först.
 • Rullist under Redovisning period saknades.

pdf ikonManual för 2015

ladda nerLadda ner version 2015.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2015.2.0.0 som zippad fil


Version 2015.1

Datum: 2015-01-24

Nya funktioner

 • Massregistrering av återkommande händelser. En knapptryckning så bokförs alla.
 • Förenkling vid installation av kontoplaner. Man kan nu installera ZIP filen direkt utan att packa upp den.
 • Kopiera körjournalspost
 • Kopiera dagbokspost

Förbättringar

 • Programmet förberett för grafiska rapporter och utskrifter.
 • Uppdaterad grafikkomponent (2014.3.1202.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (8.2.14.1204)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.2.333.0)

Buggrättningar

 • När man öppnar fönster för ändra bankmedel, tillgång eller skuld så sätts datum för ing belopp till samma datum som period början
 • Import av datafil. Felmeddelande vid import från versioner innan 2014 (backupfel - felaktig sökväg)
 • Import av datafil. Det skall stå programversion istället för år
 • I vissa fall kommer dagens datum inte upp som förslag inkomst/utgift fast man valt detta i inställningarna. Ibland blir det 1 januari eller 31 december
 • Kassaboken listar ut för hela året även om man väljer en specifik månad
 • Om man skapat verifikationer som ligger i framtiden (före dagens datum) så räknas de inte med i listan Alla verifikationer för valt bankkonto
 • Blanketter D (körjournal) Fel när det finns logga är installerad
 • Blankett A1073 visar fel summering på summa skulder
 • Tar med ALLA bankmedel istället för att separera disponeras av hm och disponeras av ställföreträdaren
 • Vid återställning från säkerhetskopia eller import av datafil följer inte eventuell logotyp med. Nu blir det inget felmedelande när detta sker. Man måste ladda in logga igen

pdf ikonManual för 2015

ladda nerLadda ner version 2015.1.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2015.1.0.0 som zippad fil


Version 2015.0

Datum: 2014-12-05

Nya funktioner

 • Flera redovisningsperioder per kalenderår
 • Ange en egen sökväg där datafilerna lagras. Bra om man använder flera datorer
 • Inloggningsfunktion. Ange kod innan menyvalen blir aktiva
 • Visa bankkontonamn för transaktionen direkt i listan för inkomster och utgifter
 • Kopiera dagbokspost
 • Visa aktuellt saldot för varje konto i listan för bankkkonton/kontanter
 • Noteringsfält för varje redovisningsperiod
 • Programmet meddelar om ingen säkerhetskopia skapats
 • Från bankkontonamn visas för återkommande händelser

Förbättringar

 • Adress och ort visas vid resa från och till i körjournalen (idag endast ort)
 • Nytt i Dagbok borde senast ANVÄND datum vara förvalt, inte dagens datum.
 • När man skall radera en period eller en huvudman måste man även skriva in RADERA i en ruta först. Detta för att minimera risken för oönskad borttagning.
 • Utskriftsdatum, rubrik och sidnumrering för utskrifter av uppgifter, genrella dagboken och transkationslistan
 • Ändra kolumners placering i tabellen för inkomster och utgifter
 • Fler val i temamallar för programmets utseende.
 • Uppdaterad grafikkomponent (2014.3.1104.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (8.2.14.1027)
 • Uppdaterad Databaskomponent (5.2.293.0)

Buggrättningar

 • När man råkar ha flera bilagor med samma nr och sedan skall ändra den ena så uppdateras alla till samma
 • Årsredogörelsen skrivs inte ut i separat program även om man kryssat i detta.
 • Rapport v1000 skriver inte ut rätt period. Skriver alltid 1 januari till 31 december
 • Rapporter för kontospecifikation skriver ut samma startdatum som slutdatum samt hämtar för hela perioden, inte den valda
 • Rapporter för kassabok skriver ut samma startdatum som slutdatum samt hämtar för hela perioden, inte den valda
 • Rapporter för körjournal skriver ut samma startdatum som slutdatum samt hämtar för hela perioden, inte den valda
 • Rapporter för dagbok skriver ut samma startdatum som slutdatum samt hämtar för hela perioden, inte den valda
 • Dagbok. Vid ny föreslås alltid dagens datum även om föreslå senaste är valt i programinställningarna
 • Om man väljer att skapa om alla verifikationsnr tas inte de överföringar med som ligger på SAMMA datum förutom den första
 • Uppgifter Lista finns med vid installation av rapportmallar. Den skall inte finnas med här
 • Vid Spara + Ny flyttar sig markören i listan till någon konstig position. Fixat så senast skapade markeras
 • Om annat datumformat en SV finns så skall programmet ställa om sig till SV automatiskt
 • Datumet följer inte med när man kryssar i att registrera dagbokspost i samband med körjournalspost
 • Laddade man ner en rapportmall flera gånger får den ett annat filnamn (typ aaaa(1).zip), aaaa(2).zip osv) som sedan inte fungerar i programmet
 • Återkommande händelser som EJ är utförda och som ligger tidigare år en aktuellt år går ej att bokföra eller ändra
 • Tabbordning i diverse fönster

pdf ikonManual för 2015

ladda nerLadda ner version 2015.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2015.0.0.0 som zippad fil


Version 2014.1

Datum: 2014-01-19

Nya funktioner och förbättringar

 • Funktion för att hämta in information från tidigare programversioner. Man slipper nu hålla på med säkerhetskopior mellan de olika programmen.
 • Om man konfigurerat att säkerhetskopia skall sparas på extern lagringstjänst kommer det upp en fråga vid avslut om man vill spara(det kan ibland ta lång tid beroende på uppkoppling).

Förbättringar

 • Uppdaterad Databaskomponent (5.1.80)
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Spara + ny knappen är ej klickbar vid ny inkomst. Den är nu ej klickbar endast om man kryssat i [Jag vill bokföra skatten direkt eftersom inkomstposten är skattepliktig.]
 • Tillgångar. Ruta för ing belopp är inte aktiverad för ändring när man vill ändra en tillgång.
 • Det går inte att ta bort ett dokument i dokumenthanteraren (id saknas).

pdf ikonManual för 2014

ladda nerLadda ner version 2014.1.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2014.1.0.0 som zippad fil


Version 2014.0

Datum: 2013-12-08

Nya funktioner och förbättringar

 • Alla ändringar på sortering, kolumnstorlek etc kan sparas (ställs in under programkonfiguration).
 • Dokumnethanterare. Länkar till dokument på hårddisken. Man kan lägga in beskrivningar osv för dokumenten.
 • Spara säkerhetskopior i en webdav mapp (extern lagringstjänst). Läs mer påkonfigurera Storegate
 • När man skapar ny post i körjournalen kan man välja om man vill även vill spara posten dagboken. Informationen kopieras då även över till dagboken.
 • Fråga om man vill bokföra skattebeloppet direkt i samband med att man bokför en skattepliktig inkomst.
 • Man kan ange om en inkomst avser försäljning av värdepapper eller försäljning av fastighet.
 • + mycket mer.....

Förbättringar

 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2013.1.1127.40)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.6.333)
 • Uppdaterad rapportkomponent (7.2.13.1016)
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Tabbordning i diverse formulär fixat.
 • Ignorerar fel om tabellen backups inte finns. Tidigare gick det inte hämta backupfil om denna tabell saknades pga ett sql scriptfel
 • När man kryssat i att använda externt program för rapportvisning fungerar inte kontospecifiaktionen när postnamn innehåller mellanslag (blanktecken).
 • Spelar ingen roll vilka datumintervall man väljer vid utskrift av körjournal, hela perioden tas med.

pdf ikonManual för 2014

ladda nerLadda ner version 2014.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2014.0.0.0 som zippad fil


Version 2013.3 (serviceversion)

Datum: 2013-09-09

Nya funktioner

 • Nu rapport - Körjournal som summerar restid (D1020)

Förbättringar

 • Uppdaterad gränssnittkomponent (2013.2.724.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (7.1.13.802)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.6.301)
 • När man ändrar en redovisningsperiods datum uppmanas man att ta bort eventuella bokföringsposter som ligger utanför.
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Scrollist programinställningar saknas.
 • Scrollist för bankmedel. Om man har många bankmedel scrollas inte listan ner.
 • FOm man inte fyllt i någon körersättning alls under inställningar blir det fel vid utskrift av körjournalen.

pdf ikonManual för 2013

ladda nerLadda ner version 2013.3.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2013.3.0.0 som zippad fil


Version 2013.2

Datum: 2013-03-09

Nya funktioner

 • Ny programikon
 • I listan för huvudmannens dagboksposter visas eventuella utlägg för varje post.
 • Skriva ut en komplett lista för ALLA verifikationer(kräver rapportmall L1020).
 • Markera att ett bankmedel inte skall tas med i beräkningar utan endast listas (disponeras av hm). Ex hm fickpengar.
  En del öf vill att man redovisar dessa konton men beloppen skall inte beräknas i A eller D).
 • Ny rapport, Verifikationer lista (L1010). Visar även noteringar samt bankkonto (liggande).
 • Ny rapport. Lista med alla verifikationer på (L1020).

Förbättringar

 • Uppdaterad gränssnittkomponent (2013.1.220.40)
 • Uppdaterad rapportkomponent (7.0.13.220)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.2.132.0)
 • Enklare att installera rapportmallar. Man slipper packa upp zipfilerna först.
 • Fråga om man vill spara text under Övriga upplysningar om man är i ändra läge och väljer annan funktion i menyn.
 • Möjligheten att välja utseende (tema) har tagits bort för att förbättra prestanda och minska programstorlek.
 • Rapporter/utskrift - exportera endast möjligt till Pdf och RTF format.
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Felmeddelande när man klickar på Transaktioner för bankkonto som det inte finns något bokför på.
 • Det går inte att radera post i generella dagboken.
 • För några användare hänger sig programmet vid utskrifter. Detta skall vara åtgärdat nu.

pdf ikonManual för 2013

ladda nerLadda ner version 2013.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2013.2.0.0 som zippad fil


Version 2013.1

Datum: 2012-12-22

Förbättringar

 • Uppdaterad gränssnittkomponent (2012.3.1211.40)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.2.132.0)
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Om man har flera överföringar bokförda på SAMMA datum och inte använt sig av verifikationsnumrering kan det ibland visas som dubbletter. OBS, i bokföringen är det inte dubbletter utan det är endast i listan som man ser detta "fenomen".

ladda nerLadda ner version 2013.1.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2013.1.0.0 som zippad fil


Version 2013.0 (ny huvudversion)

Datum: 2012-11-17

pdf ikonLäs mer om nyheter och förändringar mellan version 2012.x och version 2013

Nya funktioner och förbättringar

 • Under Bankkonton/kontanter - Transaktioner visas även aktuellt saldo efter varje bokförd post.
 • Generell dagbok. En dagbok där du kan göra noteringar som inte är knutet till någon specifik huvudman.
 • tskrift av övriga upplysningar.
 • Ladda in bild som kan visas i utskrifter.
 • Ange om en tillgång är en fastighet.
 • Ange om en inkomst är skattepliktig eller ej.
 • Ange körtid i körjournalen.
 • Utskrift av kostnadsräkning. Baseras på dagboken och de poster som har registrerade utlägg.
 • + mycket mer.....

Förbättringar

 • .NET Framework 4.0
 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2012.3.1017.40)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.2.114.0)
 • Uppdaterad rapportkomponent (6.2.12.1017)
 • När man sparar en utskrift/rapport till PDF får den dagens datum i namnet.
 • Diverse kodoptimeringar.

Buggrättningar

 • Datumkolumn på utgifter och inkomster är ibland för smal så man måste manuellt justera den.
 • Rullist i ny/ändra dagbokspost går det inte att skriva begynnelsebokstav och få upp förslag (autocomplete).

pdf ikonManual för 2013

 

ladda nerLadda ner version 2013.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2013.0.0.0 som zippad fil


Version 2012.4

Datum: 2012-07-01

Versionen innehåller både förbättringar och några nya funktioner

Nya funktioner och förbättringar

 • När man öppnar en verifikation finns en knapp för att kopiera verifikationen. Datum, belopp, verifikat nr och notering kan ändras.
 • Utskrift av uppgifter.
 • I listan över huvudmän visas även vilken kontoplan som används.
 • Listan över huvudmän visar kontoplan samt om huvudmannen är arkiverad i systemet.
 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2012.2.608.20)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.0.25.0)
 • Uppdaterad rapportkomponent (6.1.12.611)

Buggrättningar

 • Tillgångsförteckning standard - står årsräkning istället för tillgångsförteckning där man skriver under på heder och samvete.
 • Felaktig rubrik vid ny/ändra utgiftspostnamn i kontoplan.
 • När man klickar på Spara + Ny för inkomst eller utgift uppdateras inte bakomvarande lista direkt.
 • Formatering postnr. Man skall kunna skriva in mellanslag så att det blir XXX XX om så önskas.
 • Scrollning för överföringar visar inte sista posten om man har många poster.
 • Rapport - kassabok. Om det inte finns några bokföringsposter på valt bankmedel så skrivs inte ing och utg belopp ut.

pdf ikonManual för 2012

 

ladda nerLadda ner version 2012.4.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2012.4.0.0 som zippad fil


Version 2012.3

Datum: 2012-03-31

Versionen innehåller både förbättringar och några nya funktioner

Nya funktioner och förbättringar

 • När man bokför en inkomst eller utgift kan man klicka på Spara + ny knapp för att lägga in fler utan att fönstret stängs.
 • Noteringsfältet är med i listan över inkomster,utgifter och överföringar.
 • Man kan välja att ARKIVERA huvudmän.
 • När man bokför en återkommande händelse skall man kunna välja annat datum samt göra en notering.
 • Ny utskrift/rapport. Ekonomisk översikt. Se exempel på Ladda ner ett exempel på den nya ekonomiska översikten.(169,61 kb)
 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2012.1.321.20)
 • Uppdaterad Databaskomponent (3.80.325)
 • Uppdaterad rapportkomponent (6.0.12.215)

Buggrättningar

 • Om flera bankmedel/kontanter har samma namn fast någon skillnad på slutet kan fel bankkonto/kontater visas när man skall ändra en transaktion.
 • Sidnumrering på rapporter visas fel ibland.
 • Problem att skriva ut ibland. Står 0 sidor av 0. Datorn hänger sig.
 • Vid åteställning till ny datafil försvinner kontakttyper.
 • Vid återställning yill ny datafil försvinner händelsetyper.

pdf ikonManual för 2012

ladda nerLadda ner version 2012.3.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2012.3.0.0 som zippad fil


Version 2012.2

Datum: 2012-02-14

Detta är en serviceversion, dvs den innehåller inga nya funktioner utan bara felrättningar.

Nya funktioner och förbättringar

 • Under Kontroll och justeringar finns en ny funktion som rensar bort alla postnamn som inte används av aktuell huvudman.
 • Optimering av diverse programkod.

Buggrättningar

 • Knappen för spara/uppdatera dagbokspost har slutat fungera.
 • Återkommande händelser som inträffar på en dag som inte finns (ex dag 30 i februari) orsakar fel.
 • Om man har väldigt många huvudmän så scrollar inte listan för dessa vertikalt.

pdf ikonManual för 2012

ladda nerLadda ner version 2012.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2012.2.0.0 som zippad fil


Version 2012.1

Datum: 2012-02-10

Nya funktioner och förbättringar

 • Det går inte att ta bort bankkonton om det finns bokförda överföringar. Man uppmanas först att ta bort överföringarna.
 • Fler förvaltartyper.

Buggrättningar

 • Skottårsbugg: När man skapar en period för ett år med skottår blir slutdatum 30/12
 • Raderar man en huvudman försvinner inte årsposterna i databasen. Det har ingen betydelse men är inte så snyggt
 • Standardkontoplanen läggs inte in om man återskapar datafilen (den hade fel namn)
 • Återkommande händelse som skall ske månad 12 visas inte i listan
 • Ursprung verifikatnr kommer ej med för återkommande händelse utgift eller inkomst
 • Om man anger ställföreträdare om förvaltartyp blir det förvaltare ikryssat på årredovisningen

pdf ikonManual för 2012

ladda nerLadda ner version 2012.1.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2012.1.0.0 som zippad fil


Version 2012.0

Datum: 2012-01-31

pdf ikonLäs mer om nyheter och förändringar mellan version 2011.x och version 2012

Nya funktioner och förbättringar

 • Återkommande händelser (inkomster,utgifter, överföringar)
 • Rapport och utskriftsmallar: enklare hantering av rapportmallar.
 • Utskrifter: massvis med fler utskriftsmöjligheter.
 • Uppgifter. Lägg in olika uppgifter som du sedan har i en lista och blir påmind om (typ en kalender).
 • Säkerhet: man kan ställa in så programmet själv skapar säkerhetskopior.
 • Utseende: man kan välja olika teman.
 • Funktion för att ta bort, lägga in eller beräkna om verifikationsnumrering.
 • Noteringsfält för kontaktpersoner.
 • Programmet kan föreslå både från och tillort i körjournalen (programinställningar).
 • Utskrift av lista på alla överföringar.
 • Utskrift av lista på alla fastigheter & värdepapper.
 • Utskrift av lista på alla bankkonton/kontanter.
 • Utskrift av lista på alla inkomster.
 • Utskrift av lista på alla utgifter.
 • + mycket mer.....

Buggrättningar

 • Det går inte att ange antal fonder/aktier i decimaltal. Tex 0,7 st andelar indexfond.
 • Rapportmallar: Vid installation av rappportmall kan man välja fil som inte har XML som filändelse.
 • Brytning i kontospecifikationsutskriften. Blir ibland tom 1:a sida.
 • I årsredogörelsen finns en uppgift: Avtal med boendet. Om jag fyller i den med ja, så blir utskriften NEJ.
 • Sorteringen på verifikationsnummer blir fel ibland. Du betraktas dessa som tal och sorteras även som tal. Tidigare gick ex 11 före 9

pdf ikonManual för 2012

ladda nerLadda ner version 2012.0.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2012.0.0.0 som zippad fil


Version 2011.4

Datum: 2011-08-03

Nya funktioner och förbättringar

 • Antal fondandelar, aktier etc kan anges under tillgångar.
 • I programinställningar kan man välja om dagens datum eller datum för senaste post i dagbok eller körjournal skall visas som förvalt.
 • Fler rapportmallar finns att tillgå via sidan för rapportmallar

Buggrättningar

 • Vid ändring i kontoplan poster försvinner dessa om de inte används. Gäller både inkomster och utgifter.
 • Om man skapar en överföring på beloppet 0 så kan inte listan med överföringar visas. Man måste ange minst 1 öre för en överföring.
 • I kontoplanen försvinner postnamn om man ändrar notering om postnamnet EJ används.
 • Avrundning felaktig(avrundas till hela kronor) i årssammanställningen för både inkomster och utgifter.

pdf ikonManual för 2011

ladda nerLadda ner version 2011.4.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2011.4.0.0 som zippad fil


Version 2011.3

Datum: 2011-04-08

Nya funktioner och förbättringar

 • Återställning av säkerhetskopia går mycket snabbare.
 • Ändra verifikationsnummer även om de anges per automatik av programmet.
 • Större fönster för notering i dagboken.
 • Uppdaterad databaskomponent
 • Uppdaterad komponent för gränssnitt

Buggrättningar

 • Fel värde i en kryssruta för ersättning i årsredogörelsen.

pdf ikonManual för 2011

ladda nerLadda ner version 2011.3.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2011.3.0.0 som zippad fil


Version 2011.2

Datum: 2011-03-18

Nya funktioner

 • Summering av beloppfält på bankkonton/kontanter, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Buggrättningar

 • Det går att spara kontonamn utan att ange namn.
 • Det går att spara ny kontoplan utan att ange namn.
 • Listan för transaktioner, verfifikationsortering och belopp formatet.
 • Ing saldo är fel i kassaboken om man väljer annan månad än januari (alltid periodens startsaldo).
 • Inmatningvalidering inmatning körjournal, dagbok, bilaga.
 • Det går att spara verifikation om postnamn är blankt.

pdf ikonManual för 2011

ladda nerLadda ner version 2011.2.0.0.

ladda ner som zippfilLadda ner version 2011.2.0.0 som zippad fil


Version 2011.1

Datum: 2011-02-23

Nya funktioner

 • Summering av beloppfält på bankkonton/kontanter, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • I programinställningar kan man välja om dagens datum eller datum för senaste transaktionen skall visas som förvalt.
 • Fler inmatningsvalideringar. Det går tex inte att spara ett bankkonto utan namn.
 • Man kan skriva i listrutor som då föreslår värdet (autokomplettering)
 • Ruta som visar att återställning pågår.

Buggrättningar

 • Verifikatnr kan bara anges med 2 tecken. Ändrat till 4.
 • Sorteringen på verifikatnummer felar. 10 kommer före 2 osv.
 • Möjlighet att radera/ändra kontoplannamn i en kontoplan även om det finns samma benämningar som används i någon annan kontoplan.
 • Om man av någon anledning har samma namn på en inkomstpost och utgiftspost visas de dubbelt i årssammanställningen.
 • När man skapar ny period och väljer att importera utg belopp för bankmedel/kontanter blir det fel på utg belopp. Detta är fixat och databasen uppdateras.

pdf ikonManual för 2011

ladda ner som zippfilLadda ner version 2011.1.0.0.


Version 2011.0

Datum: 2011-02-02

 

Manual för 2011

 

Ladda ner version 2011.0.0.0.


Version 2010.3

Datum: 2010-09-23

 • Buggfix: Värdepapper/fastigheter som har ett annat datum på ingående belopp än redovisningsperiodens startdatum visas felaktigt i årsutskriften. Här skall endast de tillgångar visas som finns 1 januare eller per förordnandedag. Samma sak gäller för värdepapper/fastigheter vid periodens slut.

Du kan läsa mer om hur du hanterar tillgångar i Godman redovisning i detta dokument.

 

Ladda ner version 2010.3.


Version 2010.2

Datum: 2010-03-07

 • Automatiska programuppdateringar. Programmet kontrollerar själv om en uppdatering finns tillgänglig.
 • Rapporten årsspecifikation summerar även månadsvis för alla poster totalt.
 • I årsredovisningen finns fält som kryssas i av öf om det finns anmärkningar osv på redovisningen.

Version 2010.1

Datum: 2010-01-20

 • Automatiska programuppdateringar. En funktion som direkt via programmet kontrollerar och installerar eventuella uppdateringar.
 • Bilaga nummer sätts för varje huvudman och år. Se vidare i manualen.
 • En ny rapport som ger en årssammanställning av inkomster och utgifter. Rapporten visar totalsumman för varje inkomst resp. utgift för varje månad och en summering totalt i slutet. Du får allt på ett papper.  Ladda ner ett exempel.
 • Totalsumman för bankkonton/kontanter, Fastigheter/värdepapper, Skulder eller inkomst/utgift visas direkt under respektive menyval.
 • Möjlighet att ange tid i dagboken.
 • I Programkonfigurationen kan du välja om en bekräftelseruta skall visas när du sparar eller ändrar något.

En mer ingående beskrivning kan du ladda ner i form av ett pdf dokument här.


Version 2010.0

Datum: 2009-11-18

 • Bättre rapporter och utskrifter
 • Körjournal
 • Dagbok
 • Modernare och tydligare gränssnitt
 • Förbättrad kassabok

En mer ingående beskrivning kan du ladda ner i form av ett pdf dokument här.


Version 2009.5

Datum: 2009-08-29

 • Kontoplanen kan vara individuell eller gemensam för alla huvudmännen.
 • Anhöriga register.
 • Bilagor register.
 • Sätta standard bankkonto (servicekonto).
 • Färdig kontoplan för inkomster och utgifter (vid nyinstallation). Denna kan givetvis kompletteras och ändras fritt.
 • Större typsnitt och andra färger genomgående för hela programmet.

ladda nerLadda ner version 2009.5.0.0.

En mer ingående beskrivning kan du ladda ner i form av ett pdf dokument här.


Version 2009.3

Datum: 2009-05-06

 • Utskrift av kontospecifikation. Välj utgift eller inkomst samt period och skriv ut. 
 • Datum för utskriftstillfälle visas i sidhuvudet på utskriften.
 • Utskriften för kassabok sker liggande för att få bättre plats med kontonamn etc.
 • Automatisk generering av bilaga nr. Du slipper hålla reda på senaste, programmet föreslår rätt bilaga nr för dig om så önskas.
 • Begränsning av antal tecken i notering och kontonamn för att få snyggare utskrifter.
 • Kommandoverktyget. Ett hjälpmedel som används tillsammans med supporten för att göra justeringar i din redovisning som du efterfrågar.
 •  
Kända problem

 - Vid utskrifter kan det se konstigt ut om bankkontonamn är längre än 20 tecken. Du bör ändra namnen på dina bankkonton/kontanter så att de har max 20 tecken.


Version 2009.1

Datum: 2009-03-13

 • Namn på långivare under skulder är begränsat till 20 tecken .
 • Namn på konto är begränsat till 40 tecken.
 • Namn på inkomst och utgiftsposter är begränsat till 40 tecken.
 • Bilaga samt notering borttaget i kassautskrift (för bättre plats)

- Bugg i databasen åtgärdad. Detta påverkar inte redan installerade program.


Version 2009.0

Datum: 2009-03-04

 • Utskrift av kassabok månadsvis.
 • Ange period för årsräkning.
 • Bättre hantering av inkomst och utgiftsposter. Bla alfabetisk sortering.
 • Flytta med skulder,konton och tillgångar till ny årsräkning.
 • Överföringar mellan konton.

Uppdatering till GRP 2.0

Datum: 2008-02-29

 • Spara inkomst och utgiftsposter i ett register.
 • Diverse buggar rättade.

Version GRP 2.0

Datum: 2008-02-02

Andra utgåvan av Godman Redovisning

 • Installation via Internet
 • Automatiska uppdateringar
 • Buggfixar, bla komma problematiken från förgående version