Featured

Ny filtrering vid bankimport

Från version 2023.7 är filtreringsfunktionen lite omgjort vid bankimporten. Det är nu fyra olika filtreringsmöjligheter för redan bokförda kontohändelser.

godman23 filter bankimport

Alla kontohändelser för perioden

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort bokfört för den aktuella perioden.

Alla kontohändelser inom inlästa datum

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort mellan de datum första och sista posten i den inlästa filen.

Kontohändelser markerat datum

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar du gjort på det datum för den rad du markerat i vänster kolumnen ( de inlästa kontohändelserna)

Endast importerade kontohändelser

Visar alla bokförda inkomster, utgifter och överföringar som gjorts via en inläst fil.