Featured

Ny års/slutredovisningsblankett

Version 2023

Nu finns en års/slutredovisningsblankett som är lik den som används i Stockholm. Du installerar den via menyval Konfiguration - Rapporter & utskrifter

Läs mer om uppdatera och konfigurera rapporter och utskrifter

Blanketten för Stockholm heter A2020. Du kan se ett exempel på Års/sluträkning Stockholm

 

 

Du installerar blanketten via menyval Konfiguration - Rapporter & utskrifter

utskrifter installera