Featured

Tranås årsblankett uppdaterad

Nu finns en ny version av års/slutredovisningsblanketten för er som verkar i Tranås.

Uppdatera blanketterna och välj sedan A1006-24.

OBS! För bankkonton som disponeras av huvudmannen själv skall de läggas in i fliken Bankkonton som disponeras av huvudmannen själv.

 

Så här redogörs dessa bankmedel i års/slutredovisningen.

tranas bild1

 

Dessa bankkonton lägger du i fliken Bankkonton som disponeras av huvudmannen själv.

bankmedel huvudman

Uppdatera Rapporter och utskrifter

Du kan läsa mer om detta på uppdatera rapporter och utskrifter.

uppdatera blanketter