Dokumenthantering

Med dokumenthanteraren kan du lägga in information om dokument/filer som du använder i dina uppdrag. Du kan även knyta dokument till en specifik huvudman och bilaga.

Dokumenthanteraren ansvarar inte för filens lagring utan du länkar endast till en fil som finns lagrad på din dator. Tar du bort filen från hårddisken kommer du inte åt den via dokumenthanteraren.

Läs mer ...

Tillgångar i Godman Redovisning

En tillgång kan vara kontanta medel, bankfack, bankmedel, aktier, fonder, obligationer, fastigheter, bostadsrätt eller annan typ av värdepapper. Tillgångar skall redovisas och detta tas upp under avsnittet A och D i års/slutredovisningen.

Man särskiljer på kontanta medel/bankkonton och värdepapper/fastigheter. Hur du hanterar bankmedel och kontanter tas upp här.

översikt värdepapper och fastigheter

Läs mer ...

Bilagor

Du kan koppla en bilaga till de olika inkomst och kostnadsslagen som finns i kontoplanen. I utskrift av års/sluträkningen kommer då en hänvisning till bilagorna skrivas ut i en egen kolumn. En bilaga kan vara hyresavier, kontroll uppgift från banken, försäkringsbrev eller liknande. När du klickar på Bilagor i menyn till vänster kommer det upp en lista på alla bilgorna för den aktuella perioden.

bilagor lista

Läs mer ...

Skulder

För varje redovisningsperiod lägger du in din huvudmans skulder. Ange ing belopp vid periodens början samt utg belopp vid periodens slut. När perioden är slut går du in och justerar utg belopp. Du kan knyta en bilaga till varje skuld som exempelvis kan vara ett udrag från långivaren.

 

Tänk på att när du bokför en amortering så skall det göras som utgift.

NYTT version 2018: Du kan nu knyta en amortering (utgift) till en skuld. Läs mer.

 

När du skapar en ny redovisningsperiod kan du välja att föra över skulden till den nya perioden. Då blir den nya periodens ing belopp den tidigare periodens utg belopp.

 

skulder i godmanprogrammet

Läs mer ...

Inkomster och utgifter

När du skapat ett eller flera bankkonton kan du börja bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. Benämningarna på inkomster och utgifter hämtas från kontoplanen. Sedan beräknas alla bankkontons utgående belopp baserat på det du löpande bokfört. Detta är automatiskt uträknat och du behöver inte räkna ut och fylla i själv i års/slutredovisningen.

 

Filmen nedan visar hur man kommer igång med bokföringen.

Läs mer ...

Återkommande händelser

Funktionen återkommande händelser är mycket användbar vid transaktioner som återkommer månadsvis. Du får en bra överblick över återkommande utgifter, inkomster och överföringar. Se även filmen i slutet på denna artikel som visar hur man arbeter med återkommande händelser

list med alla periodens återkommande händelser

 Listan som visar alla periodens återkomande händelser

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed