Viktig information kontohändelser via bankfil

Stora förändringar har gjorts med funktionen Bankimport uppladdning av bankfil med kontohändelser. Tyvärr innebär dessa förändringar att redan bokförda kontohändelser INTE kommer markeras gröna, dvs att de är importerade, i listan ( se bild). Inga bokförda poster försvinner men just den grafiska visningen att de är bokförda och möjligheten att klicka på en rad och man ser tillhörande i andra listan har nollställts.

Funktionen med markeringar fungerar så att de kontohändelser i bankfilen (listan till vänster) som du importerat in i programmet (listan till höger) markeras med en ljus grön färg. Om du sedan markerar en rad i någon av listorna markeras kopplad kontohändelse i den andra listan, och då i en mörkare grön nyans.

Observera att saldot följer med i högra kolumnerna i varje lista.

 

Tabellr kontohändelser

Senast ändrad måndag, 24 januari 2022 19:56
Mer i denna kategori: « Serviceuppdatering 10.2019.4
Högst upp