Information från godman.SE

 2018-12-12:  En ny huvudversion (2019) av Godman Redovisning har släppts. För dig som redan använder programmet innebär detta att du kan uppgradera till den nya versionen för 129:-. Läs instruktioner för uppgradering.  (om du köpt en licens efter 31 september 2018 är uppgraderingen kostnadsfri).

Givetvis är det helt frivilligt att uppgradera. Det program du redan har kommer att fungera även nästa år och åren efter det.


Checklista årsavstämning

Visa komplett checklista

  • Periodens start & slutdatum
  • Datum för ingående belopp
  • Kontaktuppgifter god man & huvudman
  • Utgående belopp värdepapper, fastigheter och skulder
  • Bilagor och verifikat
  • Avstämning mot kontrolluppgifter, årsbesked och andra underlag