Försäkring för gode män och förvaltare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) erbjuder en försäkring för medlemmar som arbetar som god man eller förvaltare. Försäkringen har tagits fram för att det hittills inte funnits något försäkringsskydd som ersätter de skadeståndsanspråk som klienter kan ställa mot sin gode man. Eftersom det är klienten som är den gode mannens arbetsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson. Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då måste du som ansvarig betala med eget kapital. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares god man försäkring är speciellt framtagen för att skydda dig som är god man eller förvaltare.

Skyddet täcker två områden:

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen betalar de ombudskostnader som kan uppstå när en god man behöver juridisk hjälp om en tvist uppstår. Om en klient ställer en god man till ansvar för att exempelvis förvaltat pengar fel kan den gode mannen lämna över ärendet till en advokat som utreder om den gode mannen varit vårdslös i sitt arbete. Försäkringen kan då ersätta advokatkostnaderna.

Ren förmögenhetsskada

Försäkringen gäller för ekonomisk skada som en god man kan orsaka för sin klient genom att vara vårdslös. Exempel på det kan vara att man förvaltat kapital på ett felaktigt sätt eller glömt att söka ett bidrag som klienten har rätt till. Klienten kan då ställa den gode mannen till ansvar och möjlighet finns då att få ersättning från försäkringen.

Kontakt för att teckna försäkringen

Kontakta din godmansförening. Försäkringspremien betalas till din lokala godmansförening. Din förening anmäler dig och försäkringen gäller från 1 april varje år.

 

Hit vänder du dig med frågor

Har du frågor om försäkringen kontaktar du Söderberg & Partners som är samarbetspartner till RFS. Du når Söderberg & Partners på 026-61 41 00. Försäkringsbevis och villkor kan laddas ned från RFS hemsida rfs.se Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

 

information om godman försäkringenLadda ner informationsfolder

information om godman försäkringenLadda ner försäkringsbevis