För vem passar Godman Redovisning

Antalet unga som valt att bli god man har ökat sedan vi introducerade Godman Redovisning. Tack vare ett modernt verktyg med digital hantering av godmannaskapet blir allt handhavande så mycket enklare och roligare att sköta. Antalet äldre som använder programmet har också ökat.

Programmet är enkelt att sköta och det är skönt att veta att med hjälp av programmet så håller man ordning och reda. Dessutom så är alla utskrifter och redovisningar helt förenliga med överförmyndarens regler för årsredovisningar. Själva blanketten kan dock skilja sig mellan olika kommuner.

Vad säger lagen?

Att slå i en lagbok är inte det enklaste. Sedan skall texterna tolkas på ett korrekt sätt. Vi har sammanställt det viktigaste som gäller förvaltarskap. Läs om förvaltarskap i vårt urdrag från
Föräldrabalken kapitel 11 - Om godman och förvaltare

Godman eller förvaltare

Oavsett om du är en nybliven godman eller förvaltare tror vi att Godman Redovisning kan underlätta för dig i ditt dagliga arbete med förvaltarskapet.

Programmet är framtaget för att på ett enkelt och snabbt sätt få en bra överblick av redovisningen. I programmet kan du hantera obegränsat antal huvudmän.

Stor vikt har lagts på enkelhet och tydlighet. Tekniker och pedagoger har tillsammans med ett antal testanvändare skapat detta enkla redovisningsprogram. Du behöver inga tidigare erfarenheter av redovisning.